English | دری

Breaking News

آغاز کمپاین جمع آوری قلیون از رستورانت‌های شهر کابل

آغاز کمپاین جمع آوری قلیون از رستورانت‌های شهر کابل

دور سوم کمپاین جمع آوری قلیون از رستورانت‌های شهرکابل توسط نمایندگان وزارت صحت عامه، وزارت امورداخله، شهرداری کابل، اداره ملی حفاظت از محیط زیست آغاز شده است.

نمایندگان وزارت صحت عامه، وزارت امورداخله، شهرداری کابل، اداره ملی حفاظت از محیط زیست می گویند که تا زمانی که این پدیده از سطح شهرکابل برچیده نشده، کمپاین آنان به گونه‌های مختلف ادامه خواهد داشت.

گفته می شود دور سوم کمپاین جمع آوری قلیون از رستورانت‌ها‌ی شهر کابل به هدف نظارت و ارزیابی مشترک نتایج کمپاین دوره‌های قبلی جمع آوری قلیون از رستورانت‌ها از سر گرفته شده است.

داکتر بشیر احمد سروری، مسوول کمپاین جمع آوری قلیون از رستورانت‌های شهرکابل گفت:”ما دو دور نواحی که قلیون کشی در آن جریان داشت را پاک کردیم ، بعد از یک وقفه خواستیم دوباره آمدیم ساحه را چک و نظارت کنیم و به اساس او نظارت ما ده حوزه سوم امنیتی قرار داریم”

وی افزود: ” به اساس راپورهای که داشتیم برخی جاها دوباره این کار را شروع کرده بود، از صبح امروزتا حالا دوازده مرکز را دیدیم که در حدود شش مرکز آن تغییر پیشه داده است. از مراکز که نظارت کردیم به حدود یک صد و بیست سیت قلیون را باطل کردیم و موادهایی را که داشتند را ضبط کردیم”.

قابل یاد آوریست که پیش از این در دورهای قبلی، قلیون از رستورانت‌های شهرکابل جمع آوری شده بود اما ظاهرا پس مدتی شماری از این رستورانت‌ها فعالیت‌های شان را از سر گرفته اند.

Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Share on TumblrEmail this to someone


بدون نظر

نظر بدهید
هنوز نظری داده نشده! !اظهار نظر در مورد این پست اولین کسی باشید که

نظر بدهید

آدرس پست الکترونیکی شما منتشر نخواهد شد.
علامت گذاری شده اند*