آغاز کار چهار شبکه‌ی آب‌رسانی آفتابی در ولایت غور

by Wadsam | August 31, 2017 5:30 AM

کار چهار شبکه‌ی آب‌رسانی که با انرژی آفتابی کار می‌کنند، به هزینه‌ی مجموعی ۸ میلیون و ۱۳۷هزار افغانی با ۱۵ درصد سهم مردم در ولایت غور آغاز شده است.

خیرمحمد نایبی سرپرست ریاست احیا و انکشاف دهات گفت: “در سال روان، خشک‌سالی و کمبود منابع آب، یگانه مشکل بزرگ فراراه مردم این ولایت بود و به منظور پاسخ‌دهی به نیازمندی مردم، پروژه‌های آب‌رسانی عام‌المنفعه که زمینه‌ی اشتغال برای مردم و انکشاف همراه با ثبات را در روستاهای این ولایت فراهم سازد، باید راه‌اندازی شود، که خوشبختانه کار شبکه‌ی آب‌رسانی با شماری از شوراهای انکشافی روستاها قرارداد شد.”

مسوولان می‌گویند که با تکمیل کار این شبکه‌ها، پس از آن، باشنده‌گان این روستاها، همه روزه آب آشامیدنی خود را با مرکب از فاصله‌ی بیش از ۸کیلو متر از دره‌ی شویج انتقال نخواهند داد.

Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Share on TumblrEmail this to someone

Source URL: https://dari.wadsam.com/%d8%a2%d8%ba%d8%a7%d8%b2-%da%a9%d8%a7%d8%b1-%da%86%d9%87%d8%a7%d8%b1-%d8%b4%d8%a8%da%a9%d9%87%e2%80%8c%db%8c-%d8%a2%d8%a8%e2%80%8c%d8%b1%d8%b3%d8%a7%d9%86%db%8c-%d8%a2%d9%81%d8%aa%d8%a7%d8%a8%db%8c/