آغاز کار پروژه برق حرارتی در جوزجان

by Abdullah Atayi | September 29, 2015 10:52 AM

مسوولین محلی ولایت جوزجان می گویند که، کار پروژه برق حرارتی در جوزجان به هزینه ۲۰۰ میلیون دالر که از جانب موسسه (USAID) پروژه انکشافی ایالات متحده امریکا پرداخته خواهد شد، آغازشده است و با تکمیل این پروژه ۵ ولایت شمال صاحب برق خواهد شد.

لطف الله عزیزی، والی ولایت جوزجان گفته است که، کارهای مقدماتی این پروژه آغاز شده و قرار است، چند توربین گازی که توانایی تولید ۲۰۰ میگاوات برق را داشته باشد خریداری و در نیروگاه نصب گردد، که با نصب و راه اندازی آن، ولایت های جوزجان، سرپل، فاریاب، بلخ و سمنگان زیر پوشش این شبکه قرار گرفته و از وارد کردن برق خارجی بی نیاز خواهند شد.

قابل یاد آوری است که، چند سال پیش داکتر زلمی خلیل زاد نماینده ویژه ایالات متحده در افغانستان وعده سپرده بود که بزودی پروژه برق حرارتی از طریق گاز طبیعی در این ولایت را راه اندازی خواهد کرد، اما از آن زمان تاکنون کار عملی این پروژه به دلایل نامعلوم آغاز نشده بود.

Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Share on TumblrEmail this to someone

Source URL: https://dari.wadsam.com/%d8%a2%d8%ba%d8%a7%d8%b2-%da%a9%d8%a7%d8%b1-%d9%be%d8%b1%d9%88%da%98%d9%87-%d8%a8%d8%b1%d9%82-%d8%ad%d8%b1%d8%a7%d8%b1%d8%aa%db%8c-%d8%af%d8%b1-%d8%ac%d9%88%d8%b2%d8%ac%d8%a7%d9%86/