آغاز کار شهرک رهایشی بنایی

by Abdullah Atayi | November 6, 2016 7:35 AM

کار شهرک رهایشی بنایی طی مراسمی با حضور سید سعادت منصور نادری وزیر شهرسازی و مسکن، امیرالدین سالک معین امور ساختمانی، مشاورین و رؤسای وزارت شهرساز ی و مسکن و تعدادی از نمایندگان مجلس دو باره آغاز شد.

وزیر شهرسازی در این مراسم گفت: همان طوری که سال 1395هـ،ش را سال تطبیق و عمل نام گذاشته بودیم امروز شاهد آن هستیم و این جای خوشی و افتخار است که در طول یک‌ونیم سال که در وزارت شهرسازی و مسکن مصروف خدمت هستم شاهد تغییرات مثبت هستیم، در این مدت خوب‌ترین و شایسته‌ترین انجنیران و متخصصین افغان را در این وزارت استخدام کردیم.

وی افزود: وظیفه وزارت شهرسازی و مسکن پلان‌گذاری و طراحی بوده و از پروژه‌ها نظارت درست می‌کند، با استخدام انجنیران ورزیده ما می‌توانیم از پروژه‌های این وزارت به صورت اساسی و درست نظارت و مراقبت نماییم، ما می‌خواهیم به زود ترین فرصت تصدی‌های ما هویت حقوقی آن تغییر کرده و به شرکت‌ها تبدیل گردد تا بتوانند در بازار آزاد با سکتور خصوصی رقابت نمایند.

توریالی ایثار رییس تصدی بنایی وزارت شهرسازی و مسکن در مورد شهرک رهایشی بنایی گفت که بلاک‌های این شهرک دارای آپارتمان‌های دو، سه، چهار و پنج اتاقه معیاری بوده که آپارتمان‌های آن دارای دروازه‌های دخولی آهنی، کلکین‌های دوجداره و ویژگی‌های دیگر، همچنان شهرک رهایشی بنایی دارای سهولت‌ها و امکانات از قبیل مساجد، مکتب، پارکنگ وسایط، مراکز خرید، ساحات سبز، مرکزگرمی و لفت می‌باشد.

قابل ذکر است که پروژه شهرک رهایشی بنایی در حالت رکود مواجه بوده و کارهای آن به صورت سطحی صورت گرفته بود که به مدیریت و رهبری وزارت شهرسازی و مسکن و همکاری رییس جمهور مشکلات و چالش‌های این شهرک رفع شده و کار آن دوباره آغاز گردیده است.

Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Share on TumblrEmail this to someone

Source URL: https://dari.wadsam.com/%d8%a2%d8%ba%d8%a7%d8%b2-%da%a9%d8%a7%d8%b1-%d8%b4%d9%87%d8%b1%da%a9-%d8%b1%d9%87%d8%a7%db%8c%d8%b4%db%8c-%d8%a8%d9%86%d8%a7%db%8c%db%8c/