آغاز کار ساخت آخرین بخش خط آهن هرات-خواف به هزینه ۶۵ میلیون یورو

by Wadsam | December 12, 2019 9:05 PM

کار ساخت آخرین بخش پروژه خط آهن هرات-خواف به طول ۴۳ کیلومتر و با هزینه‌ی ۶۵ میلیون یورو توسط یک شرکت قزاقستانی آغاز شد.

 قرارداد ساخت این بخش راه آهن امروز پنجشنبه در ارگ ریاست جمهوری با یک شرکت قزاقستانی به امضا رسید. هزینه ساخت این پروژه را کشور ایتالیا میپردازد.

 یما یاری، سرپرست وزارت ترانسپورت می‌گوید که این پروژه در دو مرحله و با هزینه ۶۵ میلیون یورو توسط شرکت انکا قزاقستان ساخته میشود.

 مسوولان وزرات ترانسپورت میگویند که قرار است این پروژه در ۱۶ ماه تکمیل و به بهره برداری سپرده شود.

 حلیم خان یسین گلدییف، سفیر قزاقستان در کابل گفت که این نخستین پروژه این کشور در افغانستان و شرکت های دیگر قزاقستانی نیز تمایل دارند تا در بخش های انرژی و فناوری در افغانستان سرمایه گذاری کنند.

در همین حال، وزرات ترانسپورت می‌گوید که برای ساخت بخش چهارم مرحله دوم راه آهن هرات-خواف از منطقه رباط پریان الی میدان هوای هرات به طول ۴۴ کیلو متر، به قرضه دراز مدت کشور ایتالیا ضرورت است.

Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Share on TumblrEmail this to someone

Source URL: https://dari.wadsam.com/%d8%a2%d8%ba%d8%a7%d8%b2-%da%a9%d8%a7%d8%b1-%d8%b3%d8%a7%d8%ae%d8%aa-%d8%a2%d8%ae%d8%b1%db%8c%d9%86-%d8%a8%d8%ae%d8%b4-%d8%ae%d8%b7-%d8%a2%d9%87%d9%86-%d9%87%d8%b1%d8%a7%d8%aa-%d8%ae%d9%88%d8%a7%d9%81/