آغاز کار دو پروژه عام المنفعه در ولایت غور

by Wadsam | November 7, 2017 4:44 AM

مسوولان ریاست احیا وانکشاف دهات ولایت غور می گویند که کار دو پر وژه عام المنفعه دیروز  در ولسوالی لعل سر جنگل  این ولایت  آغاز شده است.

انجینیر عبدالمجید صمیم آمر برنامه  های ریاست احیا وانکشاف دهات گفت که این پر وژه ها شامل احداث و جغل اندازی  بیست کیلو مترسرک  ساخت نود وپنج پلچک و یک هزار متر دیوار استنادی از سفید آب الی  پتاب لعل سر جنگل  و اعماریک پایه  پل مو تر رو به درازای  پانزده متر در قریه قتلش  ناوه، لعل سر جنگل  می باشد.

این پرژوه ها به هزینه بیش از یکصدوسی و پنج میلیون افغانی از طریق  برنامه انسجام ساحوی  وزارت احیاوانکشاف دهات عملی می شود که باتکمیل آن تسهیلات ترانسپورتی باشندگان بیش از چهل قریه ساکن لعل سر جنگل  فراهم خواهد شد.

Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Share on TumblrEmail this to someone

Source URL: https://dari.wadsam.com/%d8%a2%d8%ba%d8%a7%d8%b2-%da%a9%d8%a7%d8%b1-%d8%af%d9%88-%d9%be%d8%b1%d9%88%da%98%d9%87-%d8%b9%d8%a7%d9%85-%d8%a7%d9%84%d9%85%d9%86%d9%81%d8%b9%d9%87-%d8%af%d8%b1-%d9%88%d9%84%d8%a7%db%8c%d8%aa-%d8%ba/