آغاز کار دو پروژه در ولسوالی اوبه ولایت هرات

by Abdullah Atayi | December 31, 2016 7:10 AM

مسوولان وزارت انرژی و آب کشور می گویند که کار دو پروژه در ولسوالی اوبه ولایت هرات به ارزش ۱۳.۵ میلیون افغانی آغاز شده است.

آصف غفوری، مسئول بخش‌ رسانه‌ای وزارت انرژی و آب کشور می‌گوید که هدف از ساخت این پروژه‌ها جلوگیری از تخریب زمین‌های کشاورزی و بخش‌های مسکونی در فصل زمستان می باشد و شرکت‌های قرارداد کننده تعهد دادند که این طرح‌های اقتصای تا چهار ماه آینده ساخته خواهد شد.

قابل ذکر است، پروژه های یاد شده در دو بخش روستای پنج میران اوبه ساخته می‌شود و کار شرکت‌های قرارداد کننده از سوی مهندسان حوزه عمومی هریرود – مرغاب نظارت می‌شود.

Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Share on TumblrEmail this to someone

Source URL: https://dari.wadsam.com/%d8%a2%d8%ba%d8%a7%d8%b2-%da%a9%d8%a7%d8%b1-%d8%af%d9%88-%d9%be%d8%b1%d9%88%da%98%d9%87-%d8%af%d8%b1-%d9%88%d9%84%d8%b3%d9%88%d8%a7%d9%84%db%8c-%d8%a7%d9%88%d8%a8%d9%87-%d9%88%d9%84%d8%a7%db%8c%d8%aa/