آغاز پروسه توزیع نمرات رهایشی برای معلمان در ولایت کاپیسا

by Abdullah Atayi | ژوئن 5, 2016 11:04 ق.ظ

پس از چهار ده سال تنش روی توزیع نمرات رهایشی برای معلمان مکاتب ولسوالی تگاب ولایت کاپیسا، پروسه توزیع نمرات رهایشی برای معلمان، براساس دستور رییس جمهور کشور دوباره آغاز گردیده است.

محمد نسیم ساپی، رییس اداره معارف گفت: “به هدف حل تنش روی توزیع شهرک رهایشی برای معلمان این ولسوالی اخیرا، یک هیات با حضور وزیر  امور شهر سازی وارد این ولایت شده بود که براساس فیصله این هیات، پروسه توزیع نمرات به معلمان را آغاز کردند.”

وی افزود: در حال برای ۲۳۲ معلم مکاتب این ولسوالی، نمرات رهایشی توزیع خواهند کرد؛ اما در صورت نیاز به سایر معلمان نیز نمرات رهایشی داده خواهد شد.

قابل ذکر است که بدلیل نزدیکی برخی از مکاتب این ولایت با پوسته های امنیتی، هر از گاهی معلمان و دانش آموزان این مکاتب متقبل تلفات مالی و جانی می گردند.

Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Share on TumblrEmail this to someone

Source URL: https://dari.wadsam.com/%d8%a2%d8%ba%d8%a7%d8%b2-%d9%be%d8%b1%d9%88%d8%b3%d9%87-%d8%aa%d9%88%d8%b2%db%8c%d8%b9-%d9%86%d9%85%d8%b1%d8%a7%d8%aa-%d8%b1%d9%87%d8%a7%db%8c%d8%b4%db%8c-%d8%a8%d8%b1%d8%a7%db%8c-%d9%85%d8%b9%d9%84/