آغاز نخستین پروژه بزرگ تولید برق بادی با ظرفیت ۲۵ میگاوات در هرات

by Wadsam | October 29, 2019 4:55 AM

قرار است در آینده های نزدیک نخستین پروژه بزرگ تولید برق بادی با هزینه مجموعی ۴۳ میلیون دالر و ظرفیت تولیدی ۲۵ میگاوات برق، در ولایت هرات گشایش یابد. 

وحید الله توحیدی، سخنگوی «د افغانستان برشنا شرکت» می‌گوید که با بهره برداری این پروژه تا سه سال دیگر ۲۵ میگاوات برق تولید خواهد شد.

وی علاوه نمود، قرار است ۸ توربین با ظرفیت تولید ۳۰ میگاوات برق DC در این پروژه وصل شود اما زمانیکه این برق به AC مبدل شود، بیش از ۲۵ میگاوات برق تولید خواهد شد و این برق برای پارک های صنعتی هرات، مراکز تجاری و شهر هرات توزیع خواهد شد.

بر اساس گزارش های وزارت انرژی و آب، افغانستان ظرفیت تولید ۶۸ هزار میگاوات برق بادی را دارد اما در حال حاضر تنها ۰.۳ میگاوات برق بادی تولید می‌کند.

هزینه ۴۳ میلیون دالری این پروژه را اداره توسعه جهانی ایالات متحده امریکا «USAID»  و یک شرکت ترکی میپردازند و پس از بهره برداری آن، شرکت ترکی تا ۲۰ سال برق تولید شده را به شرکت برشنا به فروش خواهد رسانید و ‌پس‌ از آن کنترول این پروژه به شکل کامل به حکومت افغانستان سپرده خواهد شد. 

 

Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Share on TumblrEmail this to someone

Source URL: https://dari.wadsam.com/%d8%a2%d8%ba%d8%a7%d8%b2-%d9%86%d8%ae%d8%b3%d8%aa%db%8c%d9%86-%d9%be%d8%b1%d9%88%da%98%d9%87-%d8%a8%d8%b2%d8%b1%da%af-%d8%aa%d9%88%d9%84%db%8c%d8%af-%d8%a8%d8%b1%d9%82-%d8%a8%d8%a7%d8%af%db%8c-%d8%a8/