English | دری

Breaking News

آغاز مرحله تطبیق رهنمود ملی رژیم غذایی در کابل

آغاز مرحله تطبیق رهنمود ملی رژیم غذایی در کابل

وزارت زراعت آبیاری و مالداری با تشریک مساعی اداره های مختلف برای آغاز مرحله تطبیق رهنمود ملی رژیم غذایی، رهنمودهای رژیم غذایی راجع به تغذیه صحی و روش های سالم زندگی را به هدف وقایه افراد در برابر تمام انواع سوء تغذیه به شمول امراض مربوط به رژیم غذایی را فراهم نموده و مردم را برای تغذیه خوب رهنمایی می نماید.

بر اساس سروی و ارزیابی خطر و آسیب پذیری ملی هنوز هم ۳۰ درصد از نفوس کشور از مصونیت غذای کامل برخوردار نیستند و عده کثیری مردم رژیم غذایی را تعقیب می نمایند که منشا آن را غله جات تشکیل می دهد. این ارقام نشان می دهد که باید نخست موجودیت غذا و دسترسی به غذا در سطح ولایات، ولسوالی ها و روستاها تامین گردد.

میر امان الدین حیدری معاون امور زراعتی وزارت زراعت آبیاری و مالداری گفت: “آنچه برای بخش زراعت، آبیاری و مالداری و سایر بخش های انکشافی دولت جمهوری اسلامی افغانستان مهم است، فاکتور تولید، یعنی موجودیت دسترسی و پایداری غذای کافی و صحی، برای همه افراد کشور، در همه جا و به شکل متداوم می باشد.”

حیدری افزود: وظایف ما در جهت تطبیق این رهنمود کار روی تولیدات غذا ی بیشتر، تغذیه بهتر و پیام رسانی رهنمودهای ملی رژیم غذایی تا دوردست ترین روستاها و مناطق، از طریق کارمندان ترویجی و انکشافی می باشد و از همه اداره ها موسسه های ملی بین المللی و کشورهای کمک کننده صمیمانه آرزومند هستیم تا در این امر انکشافی و انسانی مارا یاری رسانند.

کار تطبیقی این رهنمود طی محفلی در حضور اسدالله حنیف بلخی وزیر معارف، داکتر فیروزالدین فیروز وزیر صحت عامه، میر امان الدین حیدری معاون امور زراعت و مالداری و تومیو شچیری نماینده سازمان خوراکه و زراعت ملل متحد (FAO) در افغانستان، نماینده های جامعه مدنی و خبرنگاران آغاز شد.

قابل ذکر است که رهنمود ملی رژیم غذایی در پیوند به تغذیه صحی و روش های سالم زندگی، معلومات ارزنده ای را به هدف وقایه افراد در برابر تمام انواع سوء تغذیه به شمول امراض غیر ساری مربوط به رژیم غذای را فراهم نموده و مردم را برای تغذیه خوب راهنمایی می کند.

Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Share on TumblrEmail this to someone


بدون نظر

نظر بدهید
هنوز نظری داده نشده! !اظهار نظر در مورد این پست اولین کسی باشید که

نظر بدهید

آدرس پست الکترونیکی شما منتشر نخواهد شد.
علامت گذاری شده اند*