آغاز روند انتقال گاز مایع ترکمنستان از طریق پایپ لاین پروژه تاپی از سال ۲۰۱۹

by Wadsam | December 30, 2017 5:20 AM

مسوولان می گویند که کار عملی پروژه انتقال لوله گاز مایع ترکمنستان به افغانستان، پاکستان وهند از سال 2018 میلادی آغاز می شود و روند انتقال گاز مایع از طریق این پروژه به افغانستان در سال ۲۰۱۹ میلادی شروع خواهد شد.

اجمل احمدی، مشاور مقام عالی ریاست جمهوری در امور مالی و بانکداری روز چهارشنبه در یک کنفرانس خبری مشترک در مرکز اطلاعات ورسانه های حکومت گفت: “کارهای تخنیکی پروژه  تاپی تا اکنون به خوبی به پیش رفته است”.

وی افزود که افغانستان افزون بر دریافت گاز مایع در نظر دارد در امتداد خط لوله انتقال گاز ترکمنستان برخی پروژه های اقتصادی مانند خط آهن، فایبر نوری به ویژه پروژه های زراعتی را نیز راه اندازی کند.

مراد امانوف، رییس اجراییه پروژه تاپی گفت قرار است ۳۳ میلیارد متر مکعب گاز مایع با استفاده از این پروژه از ترکمنستان صادر شود که افغانستان، پاکستان وهندوستان از آن استفاده خواهند کرد.

گفتنی است که لوله انتقال گاز ترکمنستان از ولایت های هرات، فراه، هلمند و قندهار عبور می کند واز طریق کویته وچمن پاکستان به هند می رسد.

Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Share on TumblrEmail this to someone

Source URL: https://dari.wadsam.com/%d8%a2%d8%ba%d8%a7%d8%b2-%d8%b1%d9%88%d9%86%d8%af-%d8%a7%d9%86%d8%aa%d9%82%d8%a7%d9%84-%da%af%d8%a7%d8%b2-%d9%85%d8%a7%db%8c%d8%b9-%d8%aa%d8%b1%da%a9%d9%85%d9%86%d8%b3%d8%aa%d8%a7%d9%86-%d8%a7%d8%b2/