آغاز روند انتقال میوه جات تازه افغانستان از طریق بندر واگه به هند

by Wadsam | August 27, 2019 4:19 AM

مسئولان اتاق تجارت از آغاز روند انتقال اموال تجارتی افغانستان از طریق بندر واگه‌ کشور پاکستان به هند خبر می‌دهند.

شاه محمود قریشی، وزیر خارجه پاکستان می‌گوید که، کشورش دیگر سد راه تجارت افغانستان با هند نخواهد شد.

این در حالیست که قبل از این، کشور پاکستان به دلیل تنش ها با هند بندر واگه را به روی اموال تجارتی افغانستان که به هند صادر می‌شد، مسدود ساخته بود.

به گفته مسئولان اتاق تجارت و‌صنایع، پاکستان یکی از بزرگ‌ترین شریک تجاری افغانستان بشمار می‌رود.

بندر واگه یکی از بنادر مهم برای افغانستان بشمار می‌رود که سالانه بیش از ۴۵ هزار تن اموال تجاری شامل میوه‌جات خشک و تازه و گیاهان طبی از این طریق به هند منتقل می‌شوند.

Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Share on TumblrEmail this to someone

Source URL: https://dari.wadsam.com/%d8%a2%d8%ba%d8%a7%d8%b2-%d8%b1%d9%88%d9%86%d8%af-%d8%a7%d9%86%d8%aa%d9%82%d8%a7%d9%84-%d9%85%db%8c%d9%88%d9%87-%d8%ac%d8%a7%d8%aa-%d8%aa%d8%a7%d8%b2%d9%87-%d8%a7%d9%81%d8%ba%d8%a7%d9%86%d8%b3%d8%aa/