English | دری

Breaking News

آغاز روند ارزیابی قرار داد ها در بخش مواد سوختی و مواد غذایی در وزارت امور داخله

آغاز روند ارزیابی قرار داد ها در بخش مواد سوختی و مواد غذایی در وزارت امور داخله

مسوولین در وزارت داخله می گویند که کمیته های هفت گانه به منظور آغاز ارزیابی ها در مورد قرار داد های سال جاری وزارت امور داخله در بخش مواد غذایی و مواد سوخت تشکیل گردیده اند تا کار خود را آغاز کنند.

معین تامیناتی وزارت امور داخله، گفت که جهت بهبود سیستم قرار داد ها و ایجاد شفافیت در عرصه مصارف و مخارج وزارت امور داخله، ارزیابی قرار داده های منعقده در سال جاری، در بخش مواد سوخت و اعاشه، در روشنایی اصل شفافیت و حساب دهی صورت می گیرد.

وی افزود: ارزیابی دقیق از چگونگی انعقاد قرار داد های وزارت امور داخله، کمک می کند تا در سیستم تدارکات و تامینات این وزارت بهبود قابل ملاحظه رونما گردیده و عوامل وبستر های فساد برچیده شود.

نوید الله بخشی، رییس خریداری وزارت امور داخله از آغاز روند ارزیابی قرار داد ها توسط کمیته های هفت گانه استقبال نموده و آن را گام مهمی در جهت بهبود امور مالی و خریداری در این وزارت عنوان کرد.

قابل ذکر است که ایجاد شفافیت و حساب دهی در انعقاد قرار داد های وزارت امور داخله، یکی از اولویت های کاری رهبری این وزارت به شمار می رود که همواره بر لزوم بهبود امور در این بخش تاکید صورت گرفته است.

Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Share on TumblrEmail this to someone


بدون نظر

نظر بدهید
هنوز نظری داده نشده! !اظهار نظر در مورد این پست اولین کسی باشید که

نظر بدهید

آدرس پست الکترونیکی شما منتشر نخواهد شد.
علامت گذاری شده اند*