آغاز دور دوم برنامه ملی کاریابی در پنج ولایت کشور

by Abdullah Atayi | June 15, 2016 12:01 PM

وزارت احیا و انکشاف دهات می‌گوید که مرحله دوم برنامه کاریابی در ولایت‌های هرات، فراه، غور، بادغیس و بامیان، هفته آینده رسماً آغاز خواهد شد که از طریق آن بیش از ۱۵۰۰پروژه در سکتورهای مختلف مورد بازسازی، حفظ و مراقبت قرار خواهد گرفت.

اکبر رستمی، سخنگوی وزارت احیا و انکشاف دهات در کنفرانس خبری گفت: “قرار است که کار فزیکی مرحله دوم کاریابی سر از هفته آینده در ۱۳۶۴قریه مربوط ولسوالی‌های قادس، آب کمری، مقر و قلعه نو ولایت بادغیس، ولسوالی‌های شیندند، پشتون زرغون، زنده جان و غوریان ولایت هرات، ولسوالی‌های ورس و پنجاب ولایت بامیان، ولسوالی بالا بلوک ولایت فراه و در مرکز ولایت غور آغاز شود.”

وی افزود: “با تکمیل این پروژه‌ها، طی چند ماه آینده، در مجموع ۱.۵میلیون روز کاری ایجاد می‌شود و برای ۷۶۱۹۰ تن زمینه‌های کاریابی کوتاه مدت نیز مساعد می‌شود. در عین حال، در این مرحله برای ۱۴۲تن از انجنیران و فارغان پوهنتون‌ها نیز زمینه‌های کاریابی دوامدار مساعد می‌شود.”

سخنگوی وزارت احیا و انکشاف دهات اظهار داشت، در این مرحله، بیش از ۱۵۰۰پروژه‌های انکشافی توسط ۱۳۶۴شورای انکشافی قریه به ارزش ۶۹۵.۶ میلیون افغانی از کمک‌های کشور ایتالیا در سکتورهای مختلف از جمله سکتور ترانسپورت (شامل ساخت، بازسازی و حفظ و مراقبت سرک، پل، سکتور آبیاری و دیگر پروژه‌های زیربنایی که تاثیرات اقتصادی در سطح قریه‌ها داشته باشد، تطبیق و عملی شود.

قابل ذکر است، مرحله اول برنامه کاریابی وزارت احیا و انکشاف دهات در ۱۲ولایت در جدی سال ۱۳۹۴آغاز شد که با تطبیق بیش از ۴ هزار پروژه برای بیش از ۲۳۵ هزار تن زمینه کاریابی کوتاه مدت مساعد شده است.

Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Share on TumblrEmail this to someone

Source URL: https://dari.wadsam.com/%d8%a2%d8%ba%d8%a7%d8%b2-%d8%af%d9%88%d8%b1-%d8%af%d9%88%d9%85-%d8%a8%d8%b1%d9%86%d8%a7%d9%85%d9%87-%d9%85%d9%84%db%8c-%da%a9%d8%a7%d8%b1%db%8c%d8%a7%d8%a8%db%8c-%d8%af%d8%b1-%d9%be%d9%86%d8%ac-%d9%88/