آغاز برنامۀ محبوب کودکان “باغچۀ سم سم”

by Abdullah Atayi | July 6, 2017 5:00 AM

“باغچۀ سم سم” یکی از محبوب ترین برنامه های تلویزیونی برای کودکان، از روز پنجم ماه سرطان امسال آغاز گردیده و از تلویزیون‎های طلوع و لمر نشر می‎شود.

وجیهه سیدی، تهیه کنندۀ ارشد این برنامۀمی گوید: “این فصل ششم است. در فصل پنجم ما کرکتر “زریر” را داشتیم، اما خوش بختانه در فصل ششم کرکتر«زیرک» را داریم- زیرک یک طفل چهار ساله است، بسیار یک طفل باهوش، کنجکاو؛ طوری که از نامش پیدا است، بسیار زیاد علاقه‏مند به مکتب رفتن است”.

مسعود سنجر، رییس نشرات تلویزیو طلوع نیز می‏گوید: “هدف باغچۀ سم سم، آموختن درس و تعلیم به اطفال است، و تلویزیون، خودش یک راه بسیار خوب تر و مؤثر تر است، خصوصأ برای کسانی که به مکتب دسترسی ندارند، در مناطق دور افتاده استند”.

حفیظ محمدی، رییس ارشد کابورا پرودکشن گفت: “پیام عمومی این برنامه، برنامۀ کاملأ آموزشی است برای اطفال افغانستان و اولین قسمت آن در اوایل سرطان به نشرات رفت که به دو زبان پشتو و دری برنامه نشر می شود”.

بر اساس یک سروی تلویزیون طلوع، در سال روان میلادی بیش از هشتاد درصد از بیننده گان این تلویزیون، از برنامۀ باغچۀ سم سم راضی هستند و بُعد آموزشی آن را بسیار می پسندند.

قابل ذکر است که ششمین فصل برنامۀ باغچه سم سم به هدف تشویق کودکان به مکتب رفتن راه اندازی شده است و کودک چهارساله یی به تصویر کشیده می شود که بسیار به مکتب دل بستگی دارد.

Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Share on TumblrEmail this to someone

Source URL: https://dari.wadsam.com/%d8%a2%d8%ba%d8%a7%d8%b2-%d8%a8%d8%b1%d9%86%d8%a7%d9%85%db%80-%d9%85%d8%ad%d8%a8%d9%88%d8%a8-%da%a9%d9%88%d8%af%da%a9%d8%a7%d9%86-%d8%a8%d8%a7%d8%ba%da%86%db%80-%d8%b3%d9%85-%d8%b3%d9%85/