English | دری

Breaking News

آغاز استخراج معادن مس عینک لوگر همزمان با بیرون کشیدن آثارباستانی

آغاز استخراج معادن مس عینک لوگر همزمان با بیرون کشیدن آثارباستانی

با آغاز کار استخراج معادن مس عینک لوگر، شرکت چینایی موسوم به ام سی سی مامور استخراج معادن مس عینک لوگر شناخته شد، قرارشد ابتدا آثار باستانی موجود در شهرکهن تازه کشف شده دردل ساحۀ معادن ازراه کاوش های فنی به جای امن انتقال داده شود و سپس کار روی استخراج بزرگترین معادن مس دنیا آغازشود.

مقامات بلند پایۀ افغانستان امروز هنگام بازدید ازمعادن مس عینک و ساحۀ باستانی آن ، ازتلاش های حکومت درجهت برون کشیدن هرچه عاجل آثارباستانی و آغازکاراستخراج معادن مس خبردادند.

داوود شاه صبا وزیر معادن و پترولیم افغانستان دراین بازدید ازروند بطی کار شرکت چینایی برای استخراج معادن مس عینک به شدت انتقاد کرده و از نمایندۀ شرکت آی سی سی چینایی خواست تا با تکمیل کارهای مقدماتی ،  استخراج معادن مس عینک لوگر را به زودی آغازکند.

عبدالباری جهانی وزیر اطلاعات وفرهنگ هنگام بازدید از ساحۀ باستانی مس عینک ، از تسریع روند کاوش های فنی باستان شناسان برای بیرون کشیدن آثار باستانی ازاین ساحه خبرداده و گفت:” به زودی با بیرون کشیدن آثارباقی ماندۀ باستانی از ساحۀ مس عینک ، زمینه را برای آغاز کار استخراج معادن مس فراهم خواهد ساخت.”

وزیراطلاعات وفرهنگ ازتکمیل مرحلۀ نخست کارنقشۀ ساخت موزیم محلی در لوگرخبر داد وگفت به زودی و پس از دریافت کمک ها ، کار ساخت این موزیم آغازخواهد شد.آثاربدست آمده و برخی گنجینه های تاریخی دیگر که درجریان کاوش ها پس ازاین از ساحۀ باستانی مس عینک لوگر به دست می آید ، دراین موزیم نگهداری شوند.

محمد حلیم فدایی والی لوگربه مقامات بلند پایۀ افغانستان و نماینده  شرکت آی سی سی ، مامور استخراج معادن مس عینک اطمینان داد که امنیت خوبی برای آغاز استخراج این معادن وجود داشته و امنیت در ساحۀ مس عینک ، همانند امنیت شهرنو درپایتخت است.

Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Share on TumblrEmail this to someone


بدون نظر

نظر بدهید
هنوز نظری داده نشده! !اظهار نظر در مورد این پست اولین کسی باشید که

نظر بدهید

آدرس پست الکترونیکی شما منتشر نخواهد شد.
علامت گذاری شده اند*