English | دری

Breaking News

آغازکار نخستین پروژۀ برنامۀ ملی میثاق شهر وندی درولایت کنر

آغازکار نخستین پروژۀ برنامۀ ملی میثاق شهر وندی درولایت کنر

کار تطبیق عملی نخستین پروژۀ برنامۀ ملی میثاق شهروندی که شامل کانال آبیاری وسربند می باشد، به هزینه (۱۸۲۱۰۰۰) افغانی توسط مجیب الرحمن کریمی وزیر احیا وانکشاف دهات در قریۀ کوتگی کوزکلی ولسوالی نرنگ ولایت کنر، افتتاح وآغاز گردید.

با تکمیل و بهره برداری از این پروژه حدود ( ۴۵۰) جریب زمین زراعتی تحت آب آمده و زمینهایی که قبلاً کاملاً از کشت وزراعت بازمانده بودند دوباره احیا شده و مورد بهره برداری روستاییان قرار می گیرد.

وزارت احیا و انکشاف دهات با مدیریت و پوشش روستایی برنامۀ ملی میثاق شهروندی در۳۴ ولایت کشور گامهای اساسی انکشاف اقتصادی و اجتماعی را درروستاهای افغانستان می بردارد که  یکی از نمونه های آن آغاز کار همین پروژۀ کانال آبیاری زراعتی وسربند در سطح کشور است وامید میرود که رفاه اقتصادی واجتماعی نسبی روستاییان قریۀّ مذکور را موجب گردد.

مجیب الرحمن کریمی وزیر احیا وانکشاف دهات گفت: “برنامۀ ملی میثاق شهروندی اساساً طرح جلالتمآب رئیس جمهور افغانستان بوده و پیام آور رشد اقتصادی واجتماعی مردم سراسرکشور می باشد. ما با عملی نمودن این برنامه،  کوشش خواهیم کرد که نسل آیندۀ خود را از مشکلات اقتصادی و اجتماعی، تا حد امکان  رهایی بخشیم .”

به گفته مسوولان، درسال گذشته ۴۵ پروژۀ انکشافی عام المنفعه از سوی وزارت احیا وانکشاف دهات درولایت کنر به پایۀ اکمال رسیده و کار ۴۵ پروژۀ دیگر نیزجریان دارد.

گفتنی است که برنامۀ ملی میثاق شهروندی در سال ۱۳۹۷ از جملۀ ۳۳۸ پروژه ، ۱۰۲ پروژۀ آنرا عملی خواهد کرد که درولایت کنر ، ۲۵،۹ ملیون افغانی هزینه از سوی دولت و دوملیون افغانی  سهم مردم را دربرخواهد گرفت .

Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Share on TumblrEmail this to someone


بدون نظر

نظر بدهید
هنوز نظری داده نشده! !اظهار نظر در مورد این پست اولین کسی باشید که

نظر بدهید

آدرس پست الکترونیکی شما منتشر نخواهد شد.
علامت گذاری شده اند*