آب‌یاری ۲ هزار جریب زمین در ولایت سرپل

by Wadsam | August 27, 2017 6:10 AM

مسوولان محلی احیا و انکشاف دهات درولایت سرپ می گویند که با ساخت یک کانال ۱۷۰ متری و پاک‌کاری بیش از ۲ هزار متر کانال دیگر، ۲ هزار جریب زمین زراعتی و باغ‌ها را آب‌یاری می‌کند.

مسوولان می‌گویند: “اعمار ۱۷۰ متر کانال آب زراعتی به طور پخته و اساسی و پاک‌کاری 2 هزار و 144 متر کانال آب در روستای نوآباد خمرآباد ولایت سرپل، به کمک مالی بانک انکشافی آسیا از سوی برنامه‌ی انسجام ساحه‌ای وزارت احیا و انکشاف دهات در حال جریان است.”

با تکمیل این پروژه، ۲۳۰ خانواده به گونه‌ی مستقیم و ۷۰۰ خانواده به طور غیر مستقیم از آن بهره‌مند می‌شوند و نیز دو هزار جریب زمین آبی و باغ‌ها به شکل دوام‌دار تحت پوشش آب قرار می‌گیرند.

گفتنی است که انسجام ساحه‌ای، با راه‌اندازی پروژه‌های تقویت زراعت روستایی، در این اواخر صدها جریب زمین بکر و بایر در ولایت‌های مختلف را با رساندن آب، به زمین‌های زراعتی بدل کرده و نیز با آب‌یاری منظم، باعث افزایش حاصلات دهقانان روستایی شده است.

Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Share on TumblrEmail this to someone

Source URL: https://dari.wadsam.com/%d8%a2%d8%a8%e2%80%8c%db%8c%d8%a7%d8%b1%db%8c-%db%b2-%d9%87%d8%b2%d8%a7%d8%b1-%d8%ac%d8%b1%db%8c%d8%a8-%d8%b2%d9%85%db%8c%d9%86-%d8%af%d8%b1-%d9%88%d9%84%d8%a7%db%8c%d8%aa-%d8%b3%d8%b1%d9%be%d9%84/