English | دری

Tag "پروژه برق رسانی"

Back to homepage

بهره برداری پروژه برق رسانی در جنوب غرب کابل

کار ساختمانی شبکه توزیعی ۰۴/۲۰ کیلوولت در جنوب غرب کابل در ساحات ارغندی و دشت برچی تکمیل و عنقریب به بهره برداری سپرده خواهد شد. قرا داد این پروژه در سال ۲۰۱۳ م فی مابین دافغانستان برشنا شرکت و کمپنی

ادامه مطلب

امضای قرارداد سه پروژه برق رسانی در ولایت هرات

شرکت برشنا قرارداد سه پروژه برق رسانی برای ولسوالی های چشت، پشتون زرغون، اوبه و کرخ را با شرکت های قرار داد کننده امضاء کرد. وحیدالله توحیدی، سخنگوی ریاست برشنا روز یکشنبه در یک نشست خبری مشترک در مرکز اطلاعات

ادامه مطلب