English | دری

Tag "وسایل تخنیکی زراعتی"

Back to homepage

توزیع وسایل تخنیکی زراعتی برای هفت ریاست زراعت

وزارت زراعت، آبیاری و مالداری به منظور آوردن بهبود در زراعت کشور برای ریاست های زراعت ولایت های کابل، وردک، پکتیا، پکتیکا، پروان، لوگر و کاپیسا وسایل زراعتی توزیع نمود. وسایل کمک شده به 35 عراده میرسد که شامل موترسایکل،

ادامه مطلب