English | دری

Tag "نرخ بهره بانک مرکزی آمریکا"

Back to homepage

افزایش نرخ بهره بانک مرکزی آمریکا

بانک مرکزی آمریکا برای سومین بار در سال جاری نرخ بهره را به دلیل عملکرد قوی اقتصاد این کشور ۰.۲۵ درصد افزایش داده است. مسوولان بانک مرکزی آمریکا گفته اند که رشد تولید ناخالص ملی در سال ۲۰۱۷ و ۲۰۱۸

ادامه مطلب

افزایش نرخ بهره بانک مرکزی آمریکا

سیاستگذاران بانک مرکزی آمریکا در پایان نشست دو روزه نرخ بهره خود را برای دومین بار از زمان بحران اقتصادی، از ۰.۲۵ درصد به بین نیم تا ۰.۷۵ درصد افزایش افزایش داد جانت یلن، رییس بانک مرکزی ایالات متحده آمریکا

ادامه مطلب