English | دری

Tag "محمد اشرف غنی"

Back to homepage

منظوری ۱۰ قرارداد به ارزش ٢٢،١ میلیارد افغانی

در جلسه کميسيون تدارکات ملى به رياست محمد اشرف غنی ريیس جمهور کشور، قراردادهاى شمارى از پروژه ها را به ارزش مجموعى ٢٢،١ میلیارد افغانی منظور کرد. این قرار داد ها شامل تهیه و تدارک ۱۰ قلم روغنیات؛ تهیه و

ادامه مطلب

تایید نقشۀ راه سکتور معادن در جلسۀ شورای عالی اقتصاد

 در جلسۀ شورای عالی اقتصاد به ریاست محمد اشرف غنی رئیس‌ جمهور کشور قبل از ظهر دیروز در ارگ دایر گردید، نقشۀ راه سکتور معادن مورد تایید قرار داده است. در این جلسه، در رابطه به درخواست شرکت هوایی اطلس

ادامه مطلب

تأیید ایجاد یک مرکز پروسسس، تجارت و جلوگیری از احجار قیمتی ونیمه قیمتی

در شانزدهمین جلسه شورای عالی اقتصادی ایجاد یک مرکز پروسسس، تجارت وجلوگیری از احجار قیمتی ونیمه قیمتی را مورد تأیید قرار گرفت. در این جلسه که روز دوشنبه ۲۰ قوس سال روان به ریاست محمد اشرف غنی رییس جمهوری اسلامی

ادامه مطلب

افتتاح کار بخش اول و دوم سرک قیصار- لامان

محمد اشرف غنی رئیس جمهور کشور، امروز در سفرش به ولایت بادغیس کار بخش اول و دوم سرک حلقوی قیصار- لامان را رسماً افتتاح نمود. محمد اشرف غنی رئیس جمهور کشور حین افتتاح این پروژه گفت که ولایات محروم در

ادامه مطلب

منظوری ۱۰ قرارداد از سوی کمیسیون تدارکات ملی

در جلسه کمیسیون تدارکات ملی به ریاست محمد اشرف غنی رییس جمهور کشور،  ۱۰ قرارداد به ارزش ۳.۶ میلیارد افغانی تایید گردید. قراردادهای منظور شده قرار ذیل است: قرارداد خریداری ۱۲۱ عراده امبولانس مورد ضرورت وزارت صحت عامه با اداره

ادامه مطلب

منظوری ۱۰ قرارداد از سوی کمیسیون تدارکات ملی

در جلسۀ کمیسیون تدارکات ملی تحت ریاست محمد اشرف غنی رئیس جمهور کشور، قرارداد ۱۰ پروژه  به ارزش ۱.۳ میلیارد افغانی  منظور گردید. قرارداد های منظور شده قرار ذیل اند: قرارداد اعمار تعمیر مرکز تداوی امراض سرطانی شفاخانۀ علی آباد

ادامه مطلب

منظوری ۱۰ قرارداد از سوی کمیسیون تدارکات ملی

در جلسۀ کمیسیون تدارکات ملی تحت ریاست محمد اشرف غنی رئیس جمهور کشور  ۱۰ قرارداد جدید شامل سرک، مواد لوژستیکی و تجهیزات به ارزش ۲.۴ میلیارد افغانی منظور گردید. قرارداد های منظور شده به شرح ذیل می باشد: اعطای قرارداد

ادامه مطلب

برگزاری جلسۀ شورای عالی اقتصاد به ریاست محمد اشرف غنی

در جلسۀ شورای عالی اقتصاد به ریاست محمد اشرف غنی ريیس‌ جمهور کشور، موافقتنامۀ استفاده از مواد ساختمانی میان وزارت معادن و پترولیم، فوایدعامه، انکشاف دهات و انرژی و آب و شاروالی کابل مرود تصویب قرار گرفت. در این جلسه،

ادامه مطلب

منظوری ۱۰ قرارداد از سوی کمیسیون تدارکات ملی

در جلسه کمیسیون تدارکات ملی تحت ریاست محمد اشرف غنی رئیس جمهور کشور، قرارداد ۱۰ پروژۀ جدید به ارزش ۱.3 میلیارد افغانی مورد تائید قرار گرفت. قرار داد های منظور شده شامل ذیل اند: قرارداد اعمار شفاخانه ۱۰۰ بستر ولایت

ادامه مطلب

افتتاح دوازدهمین نشست شاروالان راه ابریشم

“دوازدهمین نشست شاروالان راه ابریشم” در مراسمی که به همین مناسبت در ارگ برگزار شد، توسط محمد اشرف غنی رئیس جمهوری کشور افتتاح شد. رئیس جمهور کشور خطاب به شاروال‌های کشورهای راه ابریشم گفت: ” آمدن تان به افغانستان، پیام

ادامه مطلب