English | دری

Tag "صرفیه برق"

Back to homepage

قطع لین برق ۳۹ مشترک مقروض در ولایت تخار

لین برق ۳۹ مشترک مقروضیکه حدود مبلغ شش میلیون  افغانی از شرکت برشنا  از سال ها بدینسو مقروض بودند و یا هم اشخاصیکه، صرفیه های برق خویش را به وقت معینه آن نپرداخته بودند، توسط تیم عملیاتی و تجارتی تخاربرشنا

ادامه مطلب