English | دری

Breaking News

Tag "خوراکه‌ی مناسب حیوانات"

Back to homepage

وزارت زراعت به ۳۰ هزار و ۴۹۰ مالدار آموزش داده شده است

وزارت زراعت آبیاری و مالداری در جریان سال گذشته‌ی میلادی با استخدام ۴۶۶ بانوی آموزگار و ۲۳۷ مرد آموزگار در سراسر کشور، به ۳۰ هزار و ۴۹۰ مالدار آموزش داده است. در صنف‌های راه‌اندازی شده، بیماری حیوانات، نشانه‌های بیماری، درمان‌های

ادامه مطلب