English | دری

Tag "خدمات مخابراتی افغانستان"

Back to homepage

امضای تفاهمنامه صدور جوازهای سکتوری تحت یک چتر واحد

تفاهمنامه صدور جوازهای سکتوری تحت یک چتر واحد میان وزارت صنعت و تجارت، اداره تنظیم خدمات مخابراتی افغانستان، وزارت خانه های عدلیه و معادن و پطرولیم و د افغانستان بانک به امضا رسید. براساس این تفاهمنامه ها وزارت خانه های

ادامه مطلب

منظوری ۶ قرار داد به ارزش نزديک به ٣٩٠ ميليون دالر

در جلسه کمیسیون تدارکات ملی تحت ریاست محمد اشرف غنی، ۶ قرار داد به شمول  جواز سرمایه‌گذاری شبکۀ ملی فایبر نوری به  ارزش نزديک به ٣٩٠ ميليون دالر را منظور گردید. قرارداد های منظور شده عبارت اند از: قرارداد اعطای

ادامه مطلب

ارایه دستاورد های وزارت مخابرات در سه سال اخیر

شهزاد گل آریوبی سرپرست وزارت مخابرات و تکنالوژی معلوماتی دستاورد ها و فعالیت های این وزارت را در یک کنفرانس خبری ارایه نمود. سر پرست وزارت مخابرات و تکنالوژی معلوماتی که عواید به دست آمده از بخش مخابرات از سال

ادامه مطلب