English | دری

Breaking News

Tag "جواهرات نفیس"

Back to homepage

فروش دو مورد از بزرگترین الماس‌های زرد جهان

دو مورد از بزرگترین الماس‌های جهان به نام “الماس‌های دونرزمارک” که رفته بیش از ۱۸۵ قیراط وزن دارند، روز چهارشنبه در ژنو به مزایده گذاشته می‌شوند. این جفت سنگ قیمتی که نام آنها «الماس‌های دونرزمارک» است، روی‌هم رفته بیش از

ادامه مطلب