English | دری

Tag "تهدید شدید خشکسالی"

Back to homepage

تهدید شدید خشکسالی در ۱۵ولایت کشور

مسوولان وزارت زراعت، آبیاری و مالداری در نشست استجوابیه ولسی جرگه گفته اند که ۱۵ولایت کشور در تهدید شدید خشکسالی قرار دارد و ٢٠ ميليون راس مواشى با کمبود علوفه مواجه اند. نصیراحمد درانی وزیر زراعت در نشست ولسی جرگه

ادامه مطلب