English | دری

Tag "تخصیص منابع"

Back to homepage

امضای تفاهمنامۀ تطبیق برنامۀ بهبود عملکرد و ریفورم مالی عامه

تفاهمنامۀ تطبیق برنامۀ بهبود عملکرد و ریفورم مالی عامه، امروز مؤرخ 21 جوزا بین وزارت مالیه و ادارۀ عالی تفتیش به امضاء رسید. محمد خالد پاینده، معین مالی وزارت مالیه تفاهمنامۀ تطبیق برنامۀ بهبود عملکرد و ریفورم مالی عامه را

ادامه مطلب