English | دری

Tag "انکشاف شبکۀ فایبرنوری"

Back to homepage

منظوری ده قرارداد به ارزش ۶۱۸ ميليون افغانی

در جلسه کميسيون تدارکات ملی تحت رياست محمداشرف غنی رئيس‌جمهورکشور، ۱۰ قرارداد به ارزش بيش از ۶۱۸ ميليون افغانی منظور گرديد. قراردادهای منظورشده قرار ذیل اند: دو قرارداد پروژۀ تهيه و خریداری مقدار ۶۷۵۰ متريک تُن کانسنتريت (خوراکه متوازن حيوانی)

ادامه مطلب