English | دری

مقالات برجسته

Back to homepage

كودكان افغان هنوز هم كار هاي شاقه را انجام ميدهند

در شهر كابل كودكان بي شمار در كار هاي شاقه سهيم ميباشند، اگر در شهر كابل نگاهي به دور و اطراف خويش بياندازيد، كودكان زيادي را مي بينيد كه در كارهاي چون پالش بوت، موتر شويي، اسپندي ، جمع آوري

ادامه مطلب

ویب سایت رسمی کرکت بورد افغانستان روی خط شد

ویب سایت رسمی اداره بورد کرکت افغانستان (www.cricket.af)  که از تمام معیارات ویب سایت های بین المللی کرکت برخوردار میباشد، رسمآ روی خط شد. این ویب سایت که دارای بخش های چون معلومات در مورد اداره د افغانستان کرکت بورد،

ادامه مطلب

بازار آزاد چیست؟

خلاصه:بازار آزاد واژه‌اي است که به طور خلاصه مبادلات انجام شده در يک جامعه را توصيف مي‌کند. هر مبادله در شرايط يک توافق دوجانبه و در عين حال داوطلبانه ميان دو فرد يا دو گروه انجام مي‌شود. اين دو فرد

ادامه مطلب