English | دری

تجارت بین المللی

Back to homepage

امريكا هنوز هم بزرگترين قدرت اقتصادي جهان است

امريكا تا هنوز توانسته موقف خويش را به عنوان بزرگترين قدرت اقتصادي جهان حفظ كند، اما به نظر ميرسد كه چين پله هاي سعودي را به سرعت مي پيمايد و شايد از امريكا پيشي بگيرد. فرضيه فوق را مركز تحقيقاتي

ادامه مطلب

در ایران روزانه 5 کارگراز اثرحوادث کاری تلف میشود

در گزارش که از طریق سازمان پزشکی ایران پخش شده آمار حاکی از آن است که در دو ماه اول امسال 265 نفر جان خود را از اثر حوادث کار از دست داده اند. مسئولین اتحادیه های کار گری نبود

ادامه مطلب

در آسیای مرکزی قزاقستان بالاترین عاید و تاجکستان پایینترین عاید را دارد

در گزارش سالانه ای بانک جهانی که در سال 2013 به نشر رسیده، آمده است که در بین کشور های آسیای مرکزی کشور قزاقستان بالاترین عاید و کشور تاجکستان پایینترین عاید را داشته اند. در راپور سالانه ای بانک جهانی

ادامه مطلب

مرگ يك دختر جوان از اثر چارچ نمودن موبايل آي فون 5

يك دختر 23 ساله چينايي را زماني برق گرفت و از بين رفت كه تيليفون  موبايل آي فون 5 در حال چارچ خود را جواب ميداد، اكنون شركت اپل در مورد مرگ وي مصروف تحقيقات ميباشد. در يك ايميل كه

ادامه مطلب