English | دری

تجارت افغانستان

Back to homepage

صادرات افغانستان از طریق بندر چابهار آغاز گردید

وزارت تجارت افغانستان اعلام نمود که صادرات افغانستان از طریق بندر چابهار ایران آغاز گردیده و بندر چابهار راه جدید برای صادارت اموال و متاع افغانی به هند ، کشورهای آسیای میانه و کشور های اروپایی میباشد. وحید الله غازی

ادامه مطلب

افزايش چهل فيصدي در صادرات افغانستان

اتاق تجارت و صنايع افغانستان اعلام نمود  كه در ربع اول سال جاري  صادرات افغانستان چهل فيصد افزايش داشته است. محمد قربان حقجو رئيس اتاق هاي تجارت و صنايع افغانستان روز گذشته در يك نشست خبري گفت: صادرات افغانستان در

ادامه مطلب

مراسم تسلیمی تجهیزات برای مکاتب در بدخشان، بلخ و تخار

به تاریخ 27 جولای سال 2013 کارمندان شورای ولایتی، مقام ولایت، ریاست تعلیم و تربیۀ وزرات تعلیم و تربیۀ افغانستان، رئیس دارالمعلمین مزارشریف و نمایندگان مکاتب و مراکز انکشاف معلمان ولایات بدخشان، بلخ و تخار در مراسم تسلیمی تجهیزاتی که

ادامه مطلب

يك دستگاه مخابراتي غيرقانوني در ولايت كندهار كشف گرديد

مسئولين محلي يك دستگاه غير قانوني مخابراتي را در ميدان هوايي ولايت كندها كشف نمودند. دفتر مطبوعاتي اين ولايت به رسانه گفته اند كه اين دستگاه شش قبل در يك مهمانخانه ميدان هوايي ولايت كندهار نصب گرديده بود و از

ادامه مطلب

وزارت فواید عامه:در کنار بازسازی شاهراه سالنگ راه های بدیل نیز ایجاد میگردد

مسئولان وزارت فواید عامه میگویند که بعد از اینکه شاهراه سالنگ بازسازی گردد تا دوسال دیگر ضرورت به بازسازی نخواهد داشت. مسئولان وزارت فواید عامه در کنار بازسازی شاهراه سالنگ که یکی از شاهراه های عمده و حیاتی میباشد از

ادامه مطلب

تعداد از کارمندان داخلی کمیته صلیب سرخ کار های شانرا از دست داده اند

کمیته بین المللی صلیب سرخ از بسته شدن سه دفتر این نهاد در ولایات کنر، ارزگان و بادغیس خبر میدهد. حسیب رحیمی سخنگوی کمیته بین المللی صلیب سرخ میگوید: ” پس از اینکه بردفتر کمیته بین المللی صلیب سرخ در

ادامه مطلب

فراغت ۶٠ زن افغان از برنامه کار آموزی در حکومت

برنامه نقش زنان درحکومت، فراغت آخرين دور کار آموزان خويش را که توسط اداره انکشاف بين المللی ايالات متحده امريکا تمويل مالی ميشود، روز چهار شنبه در کابل جشن گرفت. اين زنان دوره شش ماهه کارآموزی خويش را دروزارت ماليه

ادامه مطلب

بنیاد سپریم وسایل ضروری صنفی و کتب درسی را به مرکز آموزشی در کابل اهدا نمود

در حدود 70 فیصد مردم افغانستان زیر سن 25 سال قرار دارند؛ تعلیم و تربیه ابزار کلیدی برای ثبات آیندۀ افغانستان است    بنیاد سپریم، یک بنیاد راجستر شدۀ خیریۀ جهانی بوده و توسط زنجیرۀ تامین سوپریم گروپ بمیان آمده

ادامه مطلب

وزارت تجارت: وارد کننده گان مواد کم کیفیت و تاریخ تیرشده به سارنوالی معرفی میشوند

وزارت تجارت وصنایع به تاجران هشدار داده که اگر مواد کم کیفیت و تاریخ تیر شده را به کشور وارد کنند، آنانرا به سارنوالی معرفی مینماید. حفیظ الله ولی رحیمی، رئیس کمیسون جلو گیری از توزیع مواد کم کیفیت وزارت

ادامه مطلب

حامد کرزی: برای کارگران کشته شده درولایت لوگر کمک مالی صورت گیرد

رئیس جمهور حامد کرزی دستور داده که برای هشت کارگرکه بروز پنجشنبه در ولایت لوگر از طرف طالبان کشته شدند، کمک مالی صورت گیرد. در خبر نامه که از طرف ریاست جمهوری به نشر رسیده آمده است که حامد کرزی

ادامه مطلب