English | دری

Posts From Wadsam

Back to homepage
Wadsam

Wadsam

راه اندازی برنامۀ جدید 13.3 میلیون دالری USAID جهت بهبود اصلاح فضای سرمایه گذاری در افغانستان

ادارۀ انکشاف بین المللی ایالات متحده امریکا یک برنامۀ جدید 13.3 میلیون دالری را اعلام نمود که هدف آن سهل تر ساختن فعالیت های نهاد های سکتور خصوصی افغانستان میباشد. برنامۀ چهار سالۀ “بهبود فضای سرمایه گذاری در افغانستان” توسط

ادامه مطلب

پروژۀ “گلهای گلاب برای ننگرهار” به مالکیت افغانی تبدیل می شود

آلمان و افغانستان گام نخست را در راه انتقال پروژۀ انکشافی بنام “گلهای گلاب برای ننگرهار” به یک شرکت محدودالصلاحیت افغانی بنام گلهای گلاب افغان برداشتند. طی مراسمی که در وزارت احیا و انکشاف دهات افغانستان به این مناسب ترتیب

ادامه مطلب

انکسار سیاست پولی و سیاست مالی افغانستان

گزارش دهنده: اکبر بران سیاست پولی و سیاست مالی هردو مبحث تحت اقتصاد کلان مورد مطالعه قرار میگیرند. سیاست پولی در تعداد منابع بنام سیستم پولی نیز ذکر شده و در این سیاست عرضه پول، تنظیم مقدار پول نقد (نقدینگی)،

ادامه مطلب

راه اندازی برنامۀ جدید 60 میلیون دالری برای نجات زندگی مادران و اطفال توسط USAID

محترم فیروزالدین فیروز وزیر صحت عامه افغانستان به مناسبت راه اندازی برنامۀ جدید پنج سالۀ ادارۀ انکشاف بین المللی ایالات متحدۀ امریکا در افغانستان برای کاهش میزان بالای مرگ و میرمادران، نوزادان و کودکان زیر سن 5 سال در افغانستان،

ادامه مطلب

چگونه ساختمان های مکتب را طراحی کنیم – معماران، انجینران و کارشناسان معارف، بهترین روش ها را مرور کردند

 مکتب ها و شیوه های ساخت آنها، توانایی معلمان و شاگردان در آموزاندن و آموختن را متاثر می کنند. بسیاری از مکتب های افغانستان، هنوز با کمبود امکانات مواجه اند و از این رو، نهادهای مربوطه این پرسش را مطرح

ادامه مطلب

افتتاح یک مکتب و کلینیک جدید دریک منطقه محروم شهر هرات

با بهره برداری از ساختمان یک مکتب در یک منطقه محروم شهر هرات، حدود یک هزار تن از شاگردان مکاتب به مکان مناسب درسی دسترسی پیدا نمودند. این مکتب با همکاری وزارت مبارزه با مواد مخدر ساخته شده است و

ادامه مطلب

سیستم آبیاری و حفاظت در برابر سیلاب برای زمین های زراعتی بغلان، بهبود یافت

دو کانال آبیاری که جدیدا بازسازی شده اند، رسما به حکومت محلی و مردم بغلان سپرده شدند. بازسازی های انجام شده روی کانال های گاورگان و بالادری، سیستم آبیاری را برای تقریبا 11 هزار هکتار زمین زراعتی در پل خمری،

ادامه مطلب

مکتب جدید در قریۀ همدرد برای کودکان مهاجرین و خانواده های بیجاشده فرصتها را فراهم می سازد

یک مکتب جدید برای الی ۵۲۰ تن اطفال خانواده های بیجاشدۀ داخلی و خانواده های قریه میزبان مسکونۀ قصبۀ همدرد در نزدیکی مزارشریف مرکز ولایت بلخ افتتاح شد. این مکتب در کمپ مهاجرین داخلی ان قریه موقعیت داشته و به

ادامه مطلب

روسیه با پروگرام غذائی جهان 31 لاری کمک نمود تا برای افغانهای نیازمند مواد غذائی انتقال نماید

پروگرام غذائی جهان در افغانستان امروز کمک 31 لاری باربری را از حکومت فدرالی روسیه بدست آورد، تا جاگزین موتر های کهنه گردیده وظرفیت پروگرام غذائی جهان را درعرصۀ انتقال مواد غذائی برای مردم نیازمند درمناطق دوردست تقویت نماید. این

ادامه مطلب

آغاز کار سرک قلعه سلیم خان ولایت کابل

نصیراحمد درانی وزیر احیا و انکشاف دهات کار کانکریت سرک قریه قلعه سلیم خان و لسوالی فرزه ولایت کابل ر ا رسما آغاز نمود. این سرک بطول کمتر از ۳ کیلومتر پخته کاری شده قلعه مرزا، قعله سلیم خان پاین

ادامه مطلب