English | دری

۴۰ درصد قرار داد ها در کشور معیاری شده است

۴۰ درصد قرار داد ها در کشور معیاری شده است

اکلیل حکیمی وزیر مالیه کشور عدم تطبیق برخی پروژه ها به وقت و زمان تعیین شده را پذیرفته و می گوید که چهل درصد قرار داد ها در کشور معیاری شده که این رقم نشان می دهد که فساد در قرار داد ها کاهش پیدا کرده است.

وزیر مالیه کشور در مجلس گفت: ” روند عقد قرار دادها با در نظر داشت شرایط به پیش برده می شود و از روزی که روند تدارکات تحت نظارت مستقیم رییس جمهور و رییس اجرایی صورت می گیرد، قرار داد ها ۴۰ درصد معیاری شده و از فساد در این روند کاسته شده است”.

وی افزود: هیچ فرد و نهادی نمی تواند بهانه کند که گویا کدام پروژه بودجه ندارد، وزارت مالیه مکلف است بودجه آن را تهیه کند.

اعضای مجلس نمایندگان می گویند که در عقد قرار دادهای بزرگ از جمله قرار داد تیل در کشور فساد گسترده به وجود آماده و در عرصه قرار داد تیل وزارت دفاع شرکت های که برنده شدند قیمت را بلند تر از سایر شرکت های می گیرند که بدون دلیل از این قرار داد ها حذف شده است.

عدم تمویل پروژه ها از سوی وزارت مالیه، تطبیق نکردن پروژه ها به وقت و زمان معین شده، فساد در قرار داد ها و روند ضعیف نظارتی از سولاتی است که امروز نمایندگان از وزیر مالیه کردند.

عبدالبصیر انور وزیر عدلیه کشور می گوید که در حالی حاضر بسیاری از پروژه ها در افغانستان در حالی اصلاح شدن است.

وی افزود که فساد اعتبار افغانستان را صدمه زده و رهبران حکومت وحدت ملی به امر تدارکات که یک منبع فساد می تواند باشد توجه خاص دارد و در نشست های این کمیته اشتراک می کنند.

او می گوید که بسیاری از قرار داد ها در حالی اصلاح شدن است در حالی که قبل از این قرار داد ها با خلای قانونی بیشتر عقد می شد.

Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Share on TumblrEmail this to someone


مقالات مرتبط

برگزاری برنامه آموزشی تدارکاتی در وزارت معادن و پترولیم

برنامه آموزشی سه روزه تحت عنوان ” آموزش های کوتاه مدت تدارکاتی ” از جانب ریاست تدارکات مورخ در تالار

حیف و میل روزانه میلیون ها دالر در گمرکات کشور

اکلیل حکیمی، وزیرمالیه می گوید که، روزانه به میلیون ها دالر در گمرکات کشور حیف و میل میگردد و کمیسیون

بیست وپنج پروژۀ انكشافي در ولایت بامیان درولسوالی یکاولنگ به بهره برداری سپرده شد

نظربه اظهارات مسوول واحدبرنامه همبستگی ملی ولایت بامیان به هزینه بیش از سی میلیون سیصدویازده هزاروسیصدوشصت افغانی کاربالای بیست ویک

بدون نظر

نظر بدهید
هنوز نظری داده نشده! !اظهار نظر در مورد این پست اولین کسی باشید که

نظر بدهید

آدرس پست الکترونیکی شما منتشر نخواهد شد.
علامت گذاری شده اند*