English | دری

Breaking News

کمک بیش از یک میلیون دالری جاپان برای دو پروژه ماین پاکی و یک مرکز آموزشی

کمک بیش از یک میلیون دالری جاپان برای دو پروژه ماین پاکی و یک مرکز آموزشی

کشور جاپان به مبلغ 1,271,646 دالر آمریکایی برای دو پروژه ماین پاکی در والیت پروان و پنجشیر و یک مرکز آموزشی برای کارمندان وترنری در والیت پکتیا کمک کرد.

قرارداد این کمک در مراسم که به این مناسبت در سفارت جاپان در کابل برگذار شد، میان کیچی هارا، شارز دافیر سفارت جاپان، فضل کریم ریًس اداره مشاوران تخنیکی افغان و داکتر سید گل صافی، ریًس اتحادیه وترنران افغانستان به امضا رسید.

کیچی هارا، شارز دافیر سفارت جاپان گفت: “ماین پاکی یکی از شرایط اساسی برای مسکن، زندگی و فعالیت های توسعه ای مانند زیربنا ها، زراعت و مالداری است که در نهایت به بهبود اقتصاد محلی و ملی کمک میکند”.

وی افزود، “اعمار مرکز آموزشی اتحادیه وترنران افغانستان نیز یکی از پروژه های مهم در بخش بهبود زراعت و مالداری در افغانستان می باشد . این مرکز آموزشی، کورس های ارتقای ظرفیت را برای وترنران و پاراویت های که در واحد های ساحوی و ترنری در والیت خوست ، پکتیا ، و پکتیکا کار میکند، فراهم خواهد کرد. ما امیدوارم با افتتاح اولین مرکز آموزشی اتحادیه وترنران افغانستان در جنوب شرق کشور، این مخصوصا امراض که سبب ایجاد نگرانی صحت عامه می شود کمک ً پروژه در مبارزه با امراض حیوانی میکند” .

این دو پروژه ماین پاکی در والیات پروان و پنجشیر تحت برنامه مساعدت های بالعوض برای پروژه های اساسی کمک های جاپان اجرا خواهند شد.

مناطق پاکسازی شده برای زراعت، پرورش حیوانات و تحرکات م ًصون ساکنان محلی و افرادی که از بزرگراه کابل مزار شریف عبور می کنند استفاده خواهد شد و بیش از 5000 خانواده در والیات پروان و پنجشیر از این پروژه بهره مند خواهند شد.

همچنان ساخت مرکز آموزشی اتحادیه وترنران افغانستان در شهر گردیز مرکز والیت پکتیا نیز تحت برنامه مساعدت های بالعوض برای پروژهای اساسی کمک های جاپان حمایت می شود.

ساحوی وترنری در والیات خوست، پکتیکا و پکتیا کار میکنند بهبود بخشد که تظمین کننده صحت بهتر حیوانات و در نهایت صحت عامه با ارائه محصوالت م ًصون و با کیفیت حیوانی میباشد.

قابل ذکر است که جاپان از سال 2001 تا حال افغانستان را در تالش های ملت سازی اش در عرصه های مختلف بشمول امنیت، پروسه سیاسی، تعلیم وتربیه، صحت، کلتور، کمک های بشردوستانه، زراعت، زیربنا و ارتقاء ظرفیت کمک نموده است.

Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Share on TumblrEmail this to someone


مقالات مرتبط

عریضه نویس ها هنوزهم مشتری کافی دارند

با وجود مجهز شدن ادارات دولتی با سیستم های جدید و کمپیوتر هنوز هم برای آغاز طی مراحل امور در

ادامه روند عرضه دالر در بازار برای ثبات پول افغانی از سوی بانک مرکزی

خلیل صدیق رییس بانک مرکزی می گوید که، در کنار پائین آمدن ارزش پول بسیاری از کشورهای دیگر، ارزش پول

335 ملیون دالر آمریکایی از سرمایه های USAID در خطر ضایع شدن

دفتر سر مفتش USAID درک نموده است که بعد از تسلیمی جون 2010, دستگاه تولید برق کمتر مورد استفاده قرار

بدون نظر

نظر بدهید
هنوز نظری داده نشده! !اظهار نظر در مورد این پست اولین کسی باشید که

نظر بدهید

آدرس پست الکترونیکی شما منتشر نخواهد شد.
علامت گذاری شده اند*