پایان اجلاس جاده ابریشم چین با پیام همکاری برای جهان

by Abdullah Atayi | می 16, 2017 11:34 ق.ظ

اولین اجلاس همکاری بین‌المللی راه ابریشم جدید با حضور نمایندگان و سران بیش از ۱۰۰ کشور و منطقه که به مدت دو روز در شهر پکن پایتخت چین جریان داشت، به پایان رسید.

در بیانیه پایانی اجلاس بین‌المللی راه ابریشم، از همه کشورهای دنیا خواسته شده است تا در بخش‌های هوانوردی، بندرسازی و همچنین راهسازی و اجرای طرح‌های زمینی، دریایی و ریلی و غیره همکاری کنند.

همچنان در بیانیه پایانی این اجلاس، از کشورها خواسته شده است تا اختلافات را با گفت و گو حل و فصل نموده و با یکجانبه گرایی تجاری مقابله کنند و اجازه ندهند فرایند جهانی شدن متوقف شود.

چین تلاش کرد تا در حضور نزدیک به ۳۰ تن از سران جهان و یکهزار و ۲۰۰ نماینده و رئیسان سازمان‌ها و بانک‌های مهم دنیا ایده راه ابریشم را به مرحله اجرایی واقعی برساند و تقریباً همه کشورها هم از این برنامه استقبال کرده‌اند.

شی جین پینگ، رئیس جمهوری خلق چین که مبتکر برنامه راه ابریشم جدید موسوم به «یک کمربند – یک جاده» است در پایان این نشست بین‌المللی گفت: کشورش و شرکت‌های چینی بیش از ۱۰۰ میلیارد دالر برای پیشبرد طرح‌های راه ابریشم هزینه کنند.

چین در تلاش است تا ضمن رهبری کشورهای دنیا با استفاده از این راه جدید، ارتباطات تجاری دنیا را افزایش داده و ضمن تثبیت جایگاه اقتصادی خود باعث وحدت بیشتر تجاری در دنیا شود و در عین حال قاره‌ها را با یکدیگر مرتبط سازد.

اجلاس بین‌المللی راه ابریشم چین که برای اولین بار برگزار شده است، توانسته است از همین ابتدای کار عزم کشورها را برای مشارکت در برنامه‌هایی که نهایتاً توسعه همین کشورها را به دنبال خواهد داشت، جزم تر کند.

قابل ذکر است که بر اساس بیانیه اولین اجلاس همکاری بین‌المللی راه ابریشم جدید، اسنادی بین ۶۸ کشور دربارهٔ راه ابریشم امضا شده است.

Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Share on TumblrEmail this to someone

Source URL: http://dari.wadsam.com/%d9%be%d8%a7%db%8c%d8%a7%d9%86-%d8%a7%d8%ac%d9%84%d8%a7%d8%b3-%d8%ac%d8%a7%d8%af%d9%87-%d8%a7%d8%a8%d8%b1%db%8c%d8%b4%d9%85-%da%86%db%8c%d9%86-%d8%a8%d8%a7-%d9%be%db%8c%d8%a7%d9%85-%d9%87%d9%85%da%a9/