English | دری

Breaking News

لیلام 30 ملیون دالر از سوی بانک مرکزی

لیلام 30 ملیون دالر از سوی بانک مرکزی

بانک مرکزی کشور الی مبلغ 30 میلیون دالر امریکایی را طی داوطلبی امروز سه شنبه مؤرخ 25 ثور سال جاری، بطور لیلام بفروش می رساند.

از عموم صرافان واجد شرایط و بانکهای تجارتی که قبلاً مبلغ یک میلیون و پنجصد هزار افغانی را طور تضمین نزد آمریت عملیات بازار و مراکز زونهای بانک مرکزی تحویل نموده اند، تقاضا می گردد تا در این داوطلبی اشتراک نمایند.

در این داوطلبی آنعده از صرافانیکه تا اکنون مبلغ فوق الذکر را بمنظور تضمین و اشتراک در پروسه لیلام اسعار به بانک مرکزی تسلیم ننموده اند، میتوانند یک روز قبل از داوطلبی پول تضمین شانرا تحویل و در لیلام های بعدی اشتراک ورزند.

 در داوطلبی های لیلام اسعار تسویه قسمی معاملات مجاز نبوده برنده گان لیلام پول قیمت ذمت شانرا در یک مرتبه بطور نقد و یا حواله در مدت زمان معینه تحویل بانک می نمایند.

قابل ذکر است که مزایده کننده گان نمی توانند اضافه از سه فیصد از مجموع مبلغ اعلان شده تقاضا نمایند.

Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Share on TumblrEmail this to someone


مقالات مرتبط

ساخت جوی های شهر طالقان، با کمک آلمان آغاز شد

ریاست فواید عامه ولایت تخار، رسما احداث دو کیلومتر جوی های اطراف جاده ای را در مرکز آن ولایت،‌ شهر

انکشاف مرغداری خانگی در ولایات بلخ و جوزجان

پروژه انکشا ف مرغداری خانگی در ولايات بلخ و جوزجان یکی ازپروژه های وزارت زراعت آبیاری ومالداری میباشد که از

بهره برداری ۲۸ پروژه انکشافی در ولایت کندز

مسؤول ساحوی برنامۀ  همبستگی ملی وزارت احیا و انکشاف دهات درولایت کندز می‌گوید که ۲۸ پروژۀ انکشافی این برنامه  به

بدون نظر

نظر بدهید
هنوز نظری داده نشده! !اظهار نظر در مورد این پست اولین کسی باشید که

نظر بدهید

آدرس پست الکترونیکی شما منتشر نخواهد شد.
علامت گذاری شده اند*