English | دری

Breaking News

لیلام 30 ملیون دالر از سوی بانک مرکزی

لیلام 30 ملیون دالر از سوی بانک مرکزی

بانک مرکزی کشور الی مبلغ 30 میلیون دالر امریکایی را طی داوطلبی امروز سه شنبه مؤرخ 25 ثور سال جاری، بطور لیلام بفروش می رساند.

از عموم صرافان واجد شرایط و بانکهای تجارتی که قبلاً مبلغ یک میلیون و پنجصد هزار افغانی را طور تضمین نزد آمریت عملیات بازار و مراکز زونهای بانک مرکزی تحویل نموده اند، تقاضا می گردد تا در این داوطلبی اشتراک نمایند.

در این داوطلبی آنعده از صرافانیکه تا اکنون مبلغ فوق الذکر را بمنظور تضمین و اشتراک در پروسه لیلام اسعار به بانک مرکزی تسلیم ننموده اند، میتوانند یک روز قبل از داوطلبی پول تضمین شانرا تحویل و در لیلام های بعدی اشتراک ورزند.

 در داوطلبی های لیلام اسعار تسویه قسمی معاملات مجاز نبوده برنده گان لیلام پول قیمت ذمت شانرا در یک مرتبه بطور نقد و یا حواله در مدت زمان معینه تحویل بانک می نمایند.

قابل ذکر است که مزایده کننده گان نمی توانند اضافه از سه فیصد از مجموع مبلغ اعلان شده تقاضا نمایند.

Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Share on TumblrEmail this to someone


مقالات مرتبط

امضای تفاهمنامه همکاری های تکنالوژی معلوماتی بین وزارت های مخابرات، تحصیلات عالی و معارف

طی کنفرانس مطبوعاتی که بروز شنبه مورخ 24 اسد 1394 در مقر وزارت مخابرات و تکنالوژی معلوماتی برگزار گردید، تفاهمنامه

سروی خانواده های بیجاشده و عودت کننده در ولایات بلخ و لوگر

تیم سروی مشترک ادارات مهاجرین و موسسات همکار 108 خانواده بیجاشده و عودت کننده در مربوطات ولایات بلخ و لوگر

سفر اشرف غنی به تهران برای امضای توافقنامه بندر چابهار

محمد اشرف غنی، رئیس جمهور افغانستان به هدف امضای توافقنامه بندر چابهار به زودی به ایران سفر می کند. اشرف

بدون نظر

نظر بدهید
هنوز نظری داده نشده! !اظهار نظر در مورد این پست اولین کسی باشید که

نظر بدهید

آدرس پست الکترونیکی شما منتشر نخواهد شد.
علامت گذاری شده اند*