English | دری

Breaking News

لیلام 25 ملیون دالر از سوی بانک مرکزی

لیلام 25 ملیون دالر از سوی بانک مرکزی

بانک مرکزی کشور الی مبلغ 25 میلیون دالر امریکایی را طی داوطلبی امروز سه شنبه 9 سرطان سال جاری، بطور لیلام بفروش می رساند.

از عموم صرافان واجد شرایط و بانکهای تجارتی که قبلاً مبلغ یک میلیون و پنجصد هزار افغانی را طور تضمین نزد آمریت عملیات بازار و مراکز زونهای بانک مرکزی تحویل نموده اند، تقاضا می گردد تا در این داوطلبی اشتراک نمایند.

در این داوطلبی آنعده از صرافانیکه تا اکنون مبلغ فوق الذکر را بمنظور تضمین و اشتراک در پروسه لیلام اسعار به بانک مرکزی تسلیم ننموده اند، میتوانند یک روز قبل از داوطلبی پول تضمین شانرا تحویل و در لیلام های بعدی اشتراک ورزند.

 در داوطلبی های لیلام اسعار تسویه قسمی معاملات مجاز نبوده برنده گان لیلام پول قیمت ذمت شانرا در یک مرتبه بطور نقد و یا حواله در مدت زمان معینه تحویل بانک می نمایند.

قابل ذکر است که مزایده کننده گان نمی توانند اضافه از سه فیصد از مجموع مبلغ اعلان شده تقاضا نمایند.

Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Share on TumblrEmail this to someone


مقالات مرتبط

افزایش حاصلات زعفران در کشور

زعفران از نباتات صنعتی است که لقب “طلای سرخ ” به آن داده شده است و زعفران افغانستان از سوی

سنگ تهداب اداره شهر سازی در سمنگان گذاشته شد

در شهر ابیک ولایت سمنگان از سوی اداره ملل متحد به هزینه 81000 دالر امریکایی ساختمان آمریت شهر سازی این

در دو ولایت کشور 250 ذخیره گاه پیاز اعمار میشود

وزارت زراعت، آبیاری و مالداری در نظر دارد 250 ذخیره گاه پیاز را در ولایات کابل و پروان اعمار نماید.

بدون نظر

نظر بدهید
هنوز نظری داده نشده! !اظهار نظر در مورد این پست اولین کسی باشید که

نظر بدهید

آدرس پست الکترونیکی شما منتشر نخواهد شد.
علامت گذاری شده اند*