English | دری

Breaking News

لیلام چهارده میلیون دالر از سوی بانک مرکزی

لیلام چهارده میلیون دالر از سوی بانک مرکزی

بانک مرکزی اعلام کرده است که، د افغانستان بانک الی مبلغ چهارده میلیون دالر امریکایی را در داوطلبی امروز چهار شنبه، 3 جوزا سال جاری بطور لیلام بفروش می رساند.

ازعموم صرافان واجد شرایط و بانکهای تجارتی که مبلغ یک میلیون و پنجصدهزار افغانی را قبلاً طور تضمین به مدیریت عمومی عملیات بازار دافغانستان بانک تحویل نموده اند، تقاضا کرده تا در داوطلبی شرکت نمایند و برنده گان لیلام مکلف اند تا حسابات شانرا الی ختم دو روز تصفیه نمایند.

همچنان بانک مرکزی افغانستان از عموم اشتراک کننده گان تقاضا کرده است تا فورمه های داوطلبی را الی ساعت 9 صبح از مدیریت عملیات بازار و مراکز زون های دافغانستان بانک اخذ نموده و دوباره به موظفین مربوط تسلیم نمایند.

آنعده صرافانیکه تاکنون مبلغ یک میلیون و پنجصد هزار افغانی تضمین بخاطر اشتراک در لیلام های دالر را تحویل ننموده اند، میتوانند یک روز قبل از داوطلبی پول تضمین شانرا تحویل و درلیلام های بعدی اشتراک نمایند.

قابل یاد آوری است که، تسویه قسمی معاملات مجاز نمیباشد، برنده گان لیلام پول قیمت ذمت شانرا یکمرتبه بطور نقده و حواله در مدت زمان معین تحویل بانک نمایند.

Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Share on TumblrEmail this to someone


مقالات مرتبط

توزیع مواد کمکی برای ۵۰۰ خانواده بیجاشدۀ داخلی و بی بضاعت در ولایت دایکندی

 جمعیت هلال احمر افغانی برای ۵۰۰ خانوادۀ بیجاشدۀ داخلی و بی بضاعت در ولایت دایکندی، مواد کمکی زمستانی مساعدت کرده

آغاز پروژۀ کاسا-1000 به تاریخ 12 می 2016

وزرای انرژی افغانستان، قرغیزستان، تاجکستان و پاکستان اسناد تطبیق پروژه و آخرین تصامیم در حصه اجرائی شدن آن را در

آغاز پروسه توزیع کتاب های درسی از سوی وزارت معارف

وزارت معارف جمهوری اسلامی افغانستان پروسه توزیع 2.2 میلیون جلد کتب درسی را که شامل دوره های ابتدائی و ثانوی

بدون نظر

نظر بدهید
هنوز نظری داده نشده! !اظهار نظر در مورد این پست اولین کسی باشید که

نظر بدهید

آدرس پست الکترونیکی شما منتشر نخواهد شد.
علامت گذاری شده اند*