English | دری

Breaking News

لیلام پانزده میلیون دالر از سوی بانک مرکزی

لیلام پانزده میلیون دالر از سوی بانک مرکزی

بانک مرکزی اعلام کرده است که، د افغانستان بانک الی مبلغ پانزده میلیون دالر امریکایی را در داوطلبی امروز دو شنبه، 26 سرطان  سال جاری بطور لیلام بفروش می رساند.

ازعموم صرافان واجد شرایط و بانکهای تجارتی که مبلغ یک میلیون و پنجصدهزار افغانی را قبلاً طور تضمین به مدیریت عمومی عملیات بازار دافغانستان بانک تحویل نموده اند، تقاضا کرده تا در داوطلبی شرکت نمایند و برنده گان لیلام مکلف اند تا حسابات شانرا الی ختم دو روز تصفیه نمایند.

همچنان بانک مرکزی افغانستان از عموم اشتراک کننده گان تقاضا کرده است تا فورمه های داوطلبی را الی ساعت 9 صبح از مدیریت عملیات بازار و مراکز زون های دافغانستان بانک اخذ نموده و دوباره به موظفین مربوط تسلیم نمایند.

آنعده صرافانیکه تاکنون مبلغ یک میلیون و پنجصد هزار افغانی تضمین بخاطر اشتراک در لیلام های دالر را تحویل ننموده اند، میتوانند یک روز قبل از داوطلبی پول تضمین شانرا تحویل و درلیلام های بعدی اشتراک نمایند.

قابل یاد آوری است که، تسویه قسمی معاملات مجاز نمیباشد، برنده گان لیلام پول قیمت ذمت شانرا یکمرتبه بطور نقده و حواله در مدت زمان معین تحویل بانک نمایند.

Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Share on TumblrEmail this to someone


مقالات مرتبط

تدویر جلسۀ گزارش دهی روئسای معادن ولایات به وزارت معادن

جلسۀ گزارش دهی روئسای معادن ولایات که به مدت سه روز طول خواهد کشید، با اشتراک  دوکتور داود شاه صبا

برگزاری دوره آموزشی برای انجینران در شمال افغانستان

امروز، 110 انجینر از ریاست های فنی شش ولایت شمالی بشمول بدخشان، بغلان، بلخ، کندز، سمنگان و تخار، موفقانه یک

ساخت شصت ذخیره گاه برای محصولات دهقانان در ولایت لوگر

مسوولان ریاست زراعت، مالداری و آبیاری ولایت لوگر می گویند که شصت ذخیره گاه به هزینه سیزده میلیون برای محصولات

بدون نظر

نظر بدهید
هنوز نظری داده نشده! !اظهار نظر در مورد این پست اولین کسی باشید که

نظر بدهید

آدرس پست الکترونیکی شما منتشر نخواهد شد.
علامت گذاری شده اند*