English | دری

Breaking News

لیلام پانزده میلیون دالر از سوی بانک مرکزی

لیلام پانزده میلیون دالر از سوی بانک مرکزی

بانک مرکزی اعلام کرده است که، د افغانستان بانک الی مبلغ پانزده میلیون دالر امریکایی را در داوطلبی امروز دو شنبه، 26 سرطان  سال جاری بطور لیلام بفروش می رساند.

ازعموم صرافان واجد شرایط و بانکهای تجارتی که مبلغ یک میلیون و پنجصدهزار افغانی را قبلاً طور تضمین به مدیریت عمومی عملیات بازار دافغانستان بانک تحویل نموده اند، تقاضا کرده تا در داوطلبی شرکت نمایند و برنده گان لیلام مکلف اند تا حسابات شانرا الی ختم دو روز تصفیه نمایند.

همچنان بانک مرکزی افغانستان از عموم اشتراک کننده گان تقاضا کرده است تا فورمه های داوطلبی را الی ساعت 9 صبح از مدیریت عملیات بازار و مراکز زون های دافغانستان بانک اخذ نموده و دوباره به موظفین مربوط تسلیم نمایند.

آنعده صرافانیکه تاکنون مبلغ یک میلیون و پنجصد هزار افغانی تضمین بخاطر اشتراک در لیلام های دالر را تحویل ننموده اند، میتوانند یک روز قبل از داوطلبی پول تضمین شانرا تحویل و درلیلام های بعدی اشتراک نمایند.

قابل یاد آوری است که، تسویه قسمی معاملات مجاز نمیباشد، برنده گان لیلام پول قیمت ذمت شانرا یکمرتبه بطور نقده و حواله در مدت زمان معین تحویل بانک نمایند.

Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Share on TumblrEmail this to someone


مقالات مرتبط

دیدار وزیر زراعت از پروژه نمایشی ترویجی

اسدالله ضمیر وزیر زراعت آبیاری ومالداری  دیروز از پروژه نمایشی ترویجی درفارم پیله وری دارالامان که درساحه دونیم جریب زمین

رشد اقتصادی دو درصدی افغانستان در سال ۱۳۹۵

مسوولان وزارت اقتصاد افغانستان می گویند که به دلیل افزایش در آمدهای داخلی، صادرات، سرمایه گذاری و دسترسی افغانستان به

سروی بیش از 300 خانواده بی جاشده در ولایت کنر

مسوولان ریاست امور مهاجرین ولایت کنر می گویند که 305 فامیل بی جاشده در این ولایت سروی گردیده اند. شفیق

بدون نظر

نظر بدهید
هنوز نظری داده نشده! !اظهار نظر در مورد این پست اولین کسی باشید که

نظر بدهید

آدرس پست الکترونیکی شما منتشر نخواهد شد.
علامت گذاری شده اند*