English | دری

Breaking News

لیلام هژده میلیون دالر از سوی بانک مرکزی

لیلام هژده میلیون دالر از سوی بانک مرکزی

بانک مرکزی اعلام کرده است که، د افغانستان بانک الی مبلغ هژده میلیون دالر امریکایی را در داوطلبی امروز دو شنبه، 30 حوت سال جاری بطور لیلام بفروش می رساند.

ازعموم صرافان واجد شرایط و بانکهای تجارتی که مبلغ یک میلیون و پنجصدهزار افغانی را قبلاً طور تضمین به مدیریت عمومی عملیات بازار دافغانستان بانک تحویل نموده اند، تقاضا کرده تا در داوطلبی شرکت نمایند و برنده گان لیلام مکلف اند تا حسابات شانرا الی ختم دو روز تصفیه نمایند.

همچنان بانک مرکزی افغانستان از عموم اشتراک کننده گان تقاضا کرده است تا فورمه های داوطلبی را الی ساعت 9 صبح از مدیریت عملیات بازار و مراکز زون های دافغانستان بانک اخذ نموده و دوباره به موظفین مربوط تسلیم نمایند.

آنعده صرافانیکه تاکنون مبلغ یک میلیون و پنجصد هزار افغانی تضمین بخاطر اشتراک در لیلام های دالر را تحویل ننموده اند، میتوانند یک روز قبل از داوطلبی پول تضمین شانرا تحویل و درلیلام های بعدی اشتراک نمایند.

قابل یاد آوری است که، تسویه قسمی معاملات مجاز نمیباشد، برنده گان لیلام پول قیمت ذمت شانرا یکمرتبه بطور نقده و حواله در مدت زمان معین تحویل بانک نمایند.

Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Share on TumblrEmail this to someone


مقالات مرتبط

امضای تفاهم‌نامه‌ همکاری میان وزارت احیا و انکشاف دهات و سکتور ساختمانی

تفاهم‌نامه‌ی همکاری میان وزارت احیا و انکشاف دهات و گروه نهادهای ذی‌دخل ابتکار شفافیت سکتور ساختمانی به هدف همکاری همه‌جانبه

فعال سازی شعب بانکی افغانستان در بندرچابهار ایران

خانجان الکوزی، معاون  اتاق تجارت و صنایع افغانستان گفته است که با توسعه بندر ترانزیتی چابهار، به منظور سهولت در

نشر نتایج نهایی سروی صحت و دموگرافی افغانستان- 1394

نتایج نهایی سروی صحت و دموگرافی افغانستان با حضور انجنیر شیرمحمد جامی زاده سرپرست ادارۀ مرکزی احصائیه، فیروزالدین فیروز وزیر

بدون نظر

نظر بدهید
هنوز نظری داده نشده! !اظهار نظر در مورد این پست اولین کسی باشید که

نظر بدهید

آدرس پست الکترونیکی شما منتشر نخواهد شد.
علامت گذاری شده اند*