English | دری

Breaking News

لیلام سی و دو میلیون دالر از سوی بانک مرکزی

لیلام سی و دو میلیون دالر از سوی بانک مرکزی

بانک مرکزی اعلام کرده است که، د افغانستان بانک الی مبلغ سی و دو میلیون دالر امریکایی را در داوطلبی امروز شنبه، 9 جدی سال جاری بطور لیلام بفروش می رساند.

ازعموم صرافان واجد شرایط و بانکهای تجارتی که مبلغ یک میلیون و پنجصدهزار افغانی را قبلاً طور تضمین به مدیریت عمومی عملیات بازار دافغانستان بانک تحویل نموده اند، تقاضا کرده تا در داوطلبی شرکت نمایند و برنده گان لیلام مکلف اند تا حسابات شانرا الی ختم دو روز تصفیه نمایند.

همچنان بانک مرکزی افغانستان از عموم اشتراک کننده گان تقاضا کرده است تا فورمه های داوطلبی را الی ساعت 9 صبح از مدیریت عملیات بازار و مراکز زون های دافغانستان بانک اخذ نموده و دوباره به موظفین مربوط تسلیم نمایند.

آنعده صرافانیکه تاکنون مبلغ یک میلیون و پنجصد هزار افغانی تضمین بخاطر اشتراک در لیلام های دالر را تحویل ننموده اند، میتوانند یک روز قبل از داوطلبی پول تضمین شانرا تحویل و درلیلام های بعدی اشتراک نمایند.

قابل یاد آوری است که، تسویه قسمی معاملات مجاز نمیباشد، برنده گان لیلام پول قیمت ذمت شانرا یکمرتبه بطور نقده و حواله در مدت زمان معین تحویل بانک نمایند.

Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Share on TumblrEmail this to someone


مقالات مرتبط

قرارداد جدید برای بلند بردن ظرفیت زنان در کابل

کمیسیون مستقل اصلاحات اداری و خدمات ملکی و شرکت امریکایی کمونکس (Chemonics) قراردادی را به ارزش ۳۸ میلیون دالا به

امضای قرارداد پروژه بازسازی سرک در ولایت بلخ

قرارداد پروژه بازسازی سرک که از طرف ادارۀ همکاری افغان – آلمان با هزینه حدود 97 میلیون افغانی تمویل می

ده ها کیلو متر سرک در ولسوالی بلخ اسفالت میشود

مسوولین فواید عامه در ولایت بلخ از آغاز کار اسفالت یازده کیلومتر سرک در ولسوالی بلخ این ولایت خبر میدهد.

بدون نظر

نظر بدهید
هنوز نظری داده نشده! !اظهار نظر در مورد این پست اولین کسی باشید که

نظر بدهید

آدرس پست الکترونیکی شما منتشر نخواهد شد.
علامت گذاری شده اند*