English | دری

Breaking News

لیلام سی ملیون دالر از سوی بانک مرکزی

لیلام سی ملیون دالر از سوی بانک مرکزی

بانک مرکزی کشور الی مبلغ سی میلیون دالر امریکایی را طی داوطلبی امروز یک شنبه مؤرخ 9 ثور سال جاری، بطور لیلام بفروش می رساند.

از عموم صرافان واجد شرایط و بانکهای تجارتی که قبلاً مبلغ یک میلیون و پنجصد هزار افغانی را طور تضمین نزد آمریت عملیات بازار و مراکز زونهای بانک مرکزی تحویل نموده اند، تقاضا می گردد تا در این داوطلبی اشتراک نمایند.

در این داوطلبی آنعده از صرافانیکه تا اکنون مبلغ فوق الذکر را بمنظور تضمین و اشتراک در پروسه لیلام اسعار به بانک مرکزی تسلیم ننموده اند، میتوانند یک روز قبل از داوطلبی پول تضمین شانرا تحویل و در لیلام های بعدی اشتراک ورزند.

 در داوطلبی های لیلام اسعار تسویه قسمی معاملات مجاز نبوده برنده گان لیلام پول قیمت ذمت شانرا در یک مرتبه بطور نقد و یا حواله در مدت زمان معینه تحویل بانک می نمایند.

قابل ذکر است که مزایده کننده گان نمی توانند اضافه از سه فیصد از مجموع مبلغ اعلان شده تقاضا نمایند.

Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Share on TumblrEmail this to someone


مقالات مرتبط

امضای تفاهم نامه همکاری میان بورد مستقل انکشاف شهر جدید و وزارت تجارت و صنایع

تفاهم نامه همکاری در مقاطع مشترک وظیفوی میان وزارت تجارت و صنایع و بورد مستقل انکشاف شهر جدید کابل به

نقشه نقاط آسیب پذیر بدخشان در برابر حوادث طبیعی آماده شد

دفتر والی بدخشان، از یک نقشه که نقاط آسیب پذیر تمام 28 ولسوالی آن ولایت را مشخص می کند، رسما

بهره برداری یک باب مکتب در ولایت ننگرهار

یک باب مکتب به هزینه 5،13 میلیون افغانی از بودجه انکشافی ریاست معارف ولایت ننگرهار، در ولسوالی خیوه  آن ولایت

بدون نظر

نظر بدهید
هنوز نظری داده نشده! !اظهار نظر در مورد این پست اولین کسی باشید که

نظر بدهید

آدرس پست الکترونیکی شما منتشر نخواهد شد.
علامت گذاری شده اند*