English | دری

Breaking News

لیلام سیزده ملیون دالر از سوی بانک مرکزی

لیلام سیزده ملیون دالر از سوی بانک مرکزی

بانک مرکزی اعلام کرده است که، د افغانستان بانک الی مبلغ سیزده میلیون دالر امریکایی را در داوطلبی امروز شنبه، 11 ثور سال جاری بطور لیلام بفروش می رساند.

ازعموم صرافان واجد شرایط و بانکهای تجارتی که مبلغ یک میلیون و پنجصدهزار افغانی را قبلاً طور تضمین به مدیریت عمومی عملیات بازار دافغانستان بانک تحویل نموده اند، تقاضا کرده تا در داوطلبی شرکت نمایند و برنده گان لیلام مکلف اند تا حسابات شانرا الی ختم دو روز تصفیه نمایند.

همچنان بانک مرکزی افغانستان از عموم اشتراک کننده گان تقاضا کرده که فورمه های داوطلبی را ساعت 9:00 صبح امروز ازمدیریت عملیات بازار اخذ نموده و ساعت 9:10 دوباره به موظفان مربوط تسلیم نمایند.

آنعده صرافانیکه تاکنون مبلغ یک میلیون و پنجصد هزار افغانی تضمین بخاطر اشتراک در لیلام های دالر را تحویل ننموده اند، میتوانند یک روز قبل از داوطلبی پول تضمین شانرا تحویل و درلیلام های بعدی اشتراک نمایند.

قابل یاد آوری است که، تسویه قسمی معاملات مجاز نمیباشد، برنده گان لیلام پول قیمت ذمت شانرا یکمرتبه بطور نقده و حواله در مدت زمان معین تحویل بانک نمایند.

Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Share on TumblrEmail this to someone


مقالات مرتبط

یک جاده در غور پس از قیرریزی به بهره برداری سپرده شد

در ولایت غور یک جاده پس از کار اسفالت آن توسط وزیر فواید عامه کشورافتتاح و به بهره برداری سپرده

رئیس جمهور با شماری از تاجران و سرمایه گذاران کشور دیدار کرد

محمد اشرف غنی رئیس جمهوری اسلامی افغانستان با شماری از تاجران و سرمایه گذاران کشوربه روز شنبه دیدار کرد. در

امضای قرارداد ۱۰۸ پروژه انکشافی میان میان هند و افغانستان

قرارداد ۱۰۸ پروژه انکشافی به ارزش بیش از ۳۱ میلیون دالر آمریکایی میان سفارت هند در کابل و ادارات تطبیق

بدون نظر

نظر بدهید
هنوز نظری داده نشده! !اظهار نظر در مورد این پست اولین کسی باشید که

نظر بدهید

آدرس پست الکترونیکی شما منتشر نخواهد شد.
علامت گذاری شده اند*