English | دری

Breaking News

لیلام بیست و پنج میلیون دالر از سوی بانک مرکزی

لیلام بیست و پنج میلیون دالر از سوی بانک مرکزی

بانک مرکزی اعلام کرده است که، د افغانستان بانک الی مبلغ بیست و پنج میلیون دالر امریکایی را در داوطلبی امروز شنبه، 2 جدی سال جاری بطور لیلام بفروش می رساند.

ازعموم صرافان واجد شرایط و بانکهای تجارتی که مبلغ یک میلیون و پنجصدهزار افغانی را قبلاً طور تضمین به مدیریت عمومی عملیات بازار دافغانستان بانک تحویل نموده اند، تقاضا کرده تا در داوطلبی شرکت نمایند و برنده گان لیلام مکلف اند تا حسابات شانرا الی ختم دو روز تصفیه نمایند.

همچنان بانک مرکزی افغانستان از عموم اشتراک کننده گان تقاضا کرده است تا فورمه های داوطلبی را الی ساعت 9 صبح از مدیریت عملیات بازار و مراکز زون های دافغانستان بانک اخذ نموده و دوباره به موظفین مربوط تسلیم نمایند.

آنعده صرافانیکه تاکنون مبلغ یک میلیون و پنجصد هزار افغانی تضمین بخاطر اشتراک در لیلام های دالر را تحویل ننموده اند، میتوانند یک روز قبل از داوطلبی پول تضمین شانرا تحویل و درلیلام های بعدی اشتراک نمایند.

قابل یاد آوری است که، تسویه قسمی معاملات مجاز نمیباشد، برنده گان لیلام پول قیمت ذمت شانرا یکمرتبه بطور نقده و حواله در مدت زمان معین تحویل بانک نمایند.

Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Share on TumblrEmail this to someone


مقالات مرتبط

کمک 5 میلیارد افغانی آلمان به صندوق بازسازی افغانستان

افغانستان و آلمان دو قرارداد کمک مالی را امضا کردند که آلمان در مجموع بیش از 5 میلیارد افغانی را

کمک ۷۹۱ میلیون دالری آمریکا به افغانستان

چهار قرار دارد به  ارزش بیش از ۷۹۱ میلیون دالر میان رییس اداره‌ی انکشافی ایالات متحده‌ی آمریکا و وزیر مالیه

امضای توافقنامه ساخت جاده ماهیرود تا ولایت فراه

توافقنامه ساخت جاده ماهیرود تا ولایت فراه در مراسمی با حضور محمد آصف ننگ والی فراه، داود کشاورزیان معاون وزیر

بدون نظر

نظر بدهید
هنوز نظری داده نشده! !اظهار نظر در مورد این پست اولین کسی باشید که

نظر بدهید

آدرس پست الکترونیکی شما منتشر نخواهد شد.
علامت گذاری شده اند*