English | دری

Breaking News

لیلام بیست و پنج میلیون دالر از سوی بانک مرکزی

لیلام بیست و پنج میلیون دالر از سوی بانک مرکزی

بانک مرکزی اعلام کرده است که، د افغانستان بانک الی مبلغ بیست و پنج میلیون دالر امریکایی را در داوطلبی امروز شنبه، 2 جدی سال جاری بطور لیلام بفروش می رساند.

ازعموم صرافان واجد شرایط و بانکهای تجارتی که مبلغ یک میلیون و پنجصدهزار افغانی را قبلاً طور تضمین به مدیریت عمومی عملیات بازار دافغانستان بانک تحویل نموده اند، تقاضا کرده تا در داوطلبی شرکت نمایند و برنده گان لیلام مکلف اند تا حسابات شانرا الی ختم دو روز تصفیه نمایند.

همچنان بانک مرکزی افغانستان از عموم اشتراک کننده گان تقاضا کرده است تا فورمه های داوطلبی را الی ساعت 9 صبح از مدیریت عملیات بازار و مراکز زون های دافغانستان بانک اخذ نموده و دوباره به موظفین مربوط تسلیم نمایند.

آنعده صرافانیکه تاکنون مبلغ یک میلیون و پنجصد هزار افغانی تضمین بخاطر اشتراک در لیلام های دالر را تحویل ننموده اند، میتوانند یک روز قبل از داوطلبی پول تضمین شانرا تحویل و درلیلام های بعدی اشتراک نمایند.

قابل یاد آوری است که، تسویه قسمی معاملات مجاز نمیباشد، برنده گان لیلام پول قیمت ذمت شانرا یکمرتبه بطور نقده و حواله در مدت زمان معین تحویل بانک نمایند.

Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Share on TumblrEmail this to someone


مقالات مرتبط

فراهم سازی زمینه‌های آموزش و پرورش و یادگیری کارهای حرفوی برای اطفال خیابانی

رئیس اجرائیه جمهوری اسلامی افغانستان در ارتباط به روزجهانی اطفال با شماری از اطفال خیابانی در قصر سپیدار دفتر کارش

دیدار وزیر زراعت از پروژه نمایشی ترویجی

اسدالله ضمیر وزیر زراعت آبیاری ومالداری  دیروز از پروژه نمایشی ترویجی درفارم پیله وری دارالامان که درساحه دونیم جریب زمین

کمک ۲۲ ملیون دالری جاپان به افغانستان

دفتر سخنگوی وزارت امور خارجه گفته است که برای برنامه های ا نکشاف اقتصادی و اجتماعی افغانستان مبلغ 22 ملیون

بدون نظر

نظر بدهید
هنوز نظری داده نشده! !اظهار نظر در مورد این پست اولین کسی باشید که

نظر بدهید

آدرس پست الکترونیکی شما منتشر نخواهد شد.
علامت گذاری شده اند*