فعالیت اولین گروه مدل سنتی در کابل

by Wadsam | مارس 13, 2018 9:14 ق.ظ

برای اولین بار یک گروه مدل سازی بنام “حقیقی” از سوی برخی از جوانان کشور، در کابل راه اندازی گردیده است که لباس های سنتی و فرهنگی افغانستان را به نمایش می گیرند.

اجمل حقیقی رییس این آژانس می گوید که تمام اقوام افغانستان می توانند در این برنامه شرکت کنند و لباس های مخصوص خود را به نمایش بگذارند.

وی با اشاره به مدل سازی در دوران حکومت داوود خان، افزود که بیش از ده سال است که روی مدل سازی کار و فعالیت می کند و برنامه ها نیز در هوتل های کابل برگزار می گردد.

به نقل از سپوتنیک، این آژانس مدل سازی 25 نفر عضو دارد که بعضی از آنها محصل اند و باوجود مشکلات اجتماعی و اقتصادی به کارهای شان ادامه می دهند.

Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Share on TumblrEmail this to someone

Source URL: http://dari.wadsam.com/%d9%81%d8%b9%d8%a7%d9%84%db%8c%d8%aa-%d8%a7%d9%88%d9%84%db%8c%d9%86-%da%af%d8%b1%d9%88%d9%87-%d9%85%d8%af%d9%84-%d8%b3%d9%86%d8%aa%db%8c-%d8%af%d8%b1-%da%a9%d8%a7%d8%a8%d9%84/