ساخت شهرک برای کارمندان شرکت فیس‌بوک در کالیفورنیا

by Abdullah Atayi | جولای 15, 2017 12:48 ب.ظ

شرکت فیس‌بوک به هدف فراهم ساختن خدمات اجتماعی به کارمندانش یک شهرک در کالیفورنیای امریکا در ۵۶ هکتار زمین می سازد.

در این شهرک خانه‌ها، یک هوتل، فروشگاه، دوا خانه و یک نماینده‌گی از دفتر فیس‌بوک وجود خواهد داشت و فیس بوک زمین آنرا را در ۲۰۱۵ میلادی در بدل چهارصد میلیون دالر خریداری کرده بود.

گفته می شود، پروژه اعمار شهرک فیس‌بوک تا پایان سال ۲۰۲۱ میلادی تکمیل خواهد شد و بیشتر خانه‌های این شهرک به کارمندان شرکت فیس‌بوک داده خواهد شد.

Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Share on TumblrEmail this to someone

Source URL: http://dari.wadsam.com/%d8%b3%d8%a7%d8%ae%d8%aa-%d8%b4%d9%87%d8%b1%da%a9-%d8%a8%d8%b1%d8%a7%db%8c-%da%a9%d8%a7%d8%b1%d9%85%d9%86%d8%af%d8%a7%d9%86-%d8%b4%d8%b1%da%a9%d8%aa-%d9%81%db%8c%d8%b3%e2%80%8c%d8%a8%d9%88%da%a9/