راه اندازی یکی از قوی‌ترین میکروسکوپ‌های لیزری جهان

by Wadsam | سپتامبر 4, 2017 6:07 ق.ظ

یکی از قوی‌ترین میکروسکوپ‌های لیزری جهان که بخش اعظم بودجه و فناوری آن از سوی آلمان تامین می شود، کار خود را در شهر هامبورگ آلمان شروع کرده است.

دانشمندان می گویند که این توانایی به کشفیات بنیادی منجر شود که از جمله در معالجات پزشکی و ساخت مواد نوین کاربرد خواهد داشت.

ایجاد تاسیسات حاوی این دستگاه بیش از یک میلیارد یورو هزینه داشته و از آن برای مطالعه ساختمان ماده، در مقیاس اتمی، استفاده خواهد شد، که می تواند امکان فیلم گرفتن از پیوندهای شیمیایی میان اتم ها را در لحظه ایجاد یا گسست این پیوندها فراهم کند.

این دستگاه یک شتاب دهنده خطی ابررساناست که در مجتمع تونل هایی به طول ۳ کیلومتر و ۴۰۰ متر در عمق ۴۰ متری زمین قرار دارد.

دستگاه دسته هایی از الکترون ها را شتاب می دهد تا سرعت آنها تقریبا به سرعت نور برسد و بعد آنها را در یک مسیر مغناطیسی قرار می دهد که با پیچ و تاب خوردن الکترون ها اشعه اکس از آنها ساطع می شود و در این فرایند به هم نزدیک تر می شوند.

با فشرده تر شدن توده الکترون ها نه فقط نور ساطع شده از آنها تشدید می شود بلکه هماهنگی بیشتری پیدا می کنند. این اشعه های اکس “همزمان” می شوند و خواص نور لیزر را پیدا می کنند.

به گفته دانشمنئان، این اشعه می تواند در هر چه سرراهش باشد نفوذ و ساختمان آن را در مقیاس اتمی آشکار کند؛ از ملکول پروتئین که انرژی بدن را تامین می کنند گرفته تا کاتالیزورهایی که برای تولید مواد شیمیایی در ابعاد صنعتی به کار می رود.

قابل ذکر است، نور تولید شده توسط “اکس اف ای ال” حدود یک میلیارد بار قوی تر از ماشین های مدوری به نام “سینکروترون”  می باشد و امکان تحقیقاتی را فراهم می کند که ورای توانایی سینکروترون های فعلی است.

Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Share on TumblrEmail this to someone

Source URL: http://dari.wadsam.com/%d8%b1%d8%a7%d9%87-%d8%a7%d9%86%d8%af%d8%a7%d8%b2%db%8c-%db%8c%da%a9%db%8c-%d8%a7%d8%b2-%d9%82%d9%88%db%8c%e2%80%8c%d8%aa%d8%b1%db%8c%d9%86-%d9%85%db%8c%da%a9%d8%b1%d9%88%d8%b3%da%a9%d9%88%d9%be/