English | دری

Breaking News

حریق بیش از 245 میلیون افغانی پول های مندرس در ننگرهار

حریق بیش از 245 میلیون افغانی پول های مندرس در ننگرهار

بیش از 245 میلیون افغانی بانکنوت های مندرس افغانی جمع آوری شده در زون شرق تحت نظر هیئت پروسۀ محو بانکنوت های مندرس و نا مناسب، در ولایت ننگرهار حریق گردید.

محمد قسیم رحیمی معاون دوم د افغانستان بانک در این مرود گفت که بانکنوت های فرسوده همه ساله توسط نمایندگی های د افغانستان بانک در سطح کشور جمع آوری و سپس در محلات مخصوص در حضور نماينده گان ادارات ذيربط حریق می گردد.

معاون دوم د افغانستان بانک افزود که چک و شمارش پول های مندرس از جانب هیئت به صورت بسیار دقیق و همه جانبه صورت گرفته و پروسه بگونه کاملاً شفاف انجام یافت.

هیئت پروسه حریق متشکل از نماینده گان ولسی جرگه، مشرانو جرگه، رئیس تادیات وزارت مالیه، نماینده وزارت عدلیه، ناظر کُل و آمر عمومی عملیات بانکی د افغانستان بانک تحت ریاست محمد قسیم رحیمی معاون دوم د افغانستان بانک می باشد.

قابل یاد آوری است که بانکنوت های مندرس حریق شده در انواعیه های مختلف بوده، که جمعاً بتعداد 3606 بندل گردیده و حدود 245،027،100 افغانی را احتوا می کرد.

Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Share on TumblrEmail this to someone


مقالات مرتبط

ایجاد یک فابریکه تولید نمک آیودین دار در سمنگان

برای بار نخست یک تاجر در سمنگان یک فابریکه تولید نمک آیودین دار را ساخت است که این تاجر باشنده

ثبت نام افغانهای فاقد مدرک در پاکستان به زودی آغاز میگردد

سید حسین عالمی بلخی وزیر امور مهاجرین و عودت کنندگان میگوید روند راجستریشن مهاجرین افغانهای فاقد مدرک در پاکستان به

مساعدت 950 دستگاه برق آفتابی برای آسیب دیده گان لغزش زمین درولایت بدخشان

کشور هندوستان به آسیب دیده گان لغزش کوه در ولایت بدخشان 950 دستگاه کوچک برق آفتابی مساعدت نمود . هندوستان

بدون نظر

نظر بدهید
هنوز نظری داده نشده! !اظهار نظر در مورد این پست اولین کسی باشید که

نظر بدهید

آدرس پست الکترونیکی شما منتشر نخواهد شد.
علامت گذاری شده اند*