توزیع ۱۲۶ کلیو گرام تخم پسته برای ساخت ۲۱۰ جریب باغ جدید در ولایت فراه

by Wadsam | مارس 12, 2018 6:41 ق.ظ

ریاست زراعت، آبیاری و مالداری ولایت فراه از طریق برنامه‌ی ملی باغداری و مالداری وزارت زراعت، ۱۲۶ کلیو گرام تخم پسته را برای ساخت ۲۱۰ جریب باغ جدید پسته توزیع کرد.

ریاست زراعت فراه می‌گوید که از دو سال به این‌سو، ۳۱۰ جریب زمین توسط برنامه‌ی «NHLP» در این ولایت، باغ پسته ساخته شده است.

قابل ذکر است که تخم پسته در روستاهای مرکز و ولسوالی شیب‌کوه ولایت فراه از سوی ریاست زراعت برای باغداران توزیع شده است.

Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Share on TumblrEmail this to someone

Source URL: http://dari.wadsam.com/%d8%aa%d9%88%d8%b2%db%8c%d8%b9-%db%b1%db%b2%db%b6-%da%a9%d9%84%db%8c%d9%88-%da%af%d8%b1%d8%a7%d9%85-%d8%aa%d8%ae%d9%85-%d9%be%d8%b3%d8%aa%d9%87-%d8%a8%d8%b1%d8%a7%db%8c-%d8%b3%d8%a7%d8%ae%d8%aa/